W obrebie glebszych warstw naskórka znajdujemy mniej lub wiecej liczne-wolne zakonczenia galazek nerwowych czuciowych

W obrębie głębszych warstw naskórka znajdujemy mniej lub więcej liczne-wolne zakończenia gałązek nerwowych czuciowych. Zakończenia te uchodzą za stacje odbiorcze bodźców bólowych, mogą więc być nazwane – receptorami bólowymi. Podrażnienie ich następuje prawdopodobnie na drodze chemicznej, a mianowicie przez wydzielinę zniszczonych lub okaleczonych komórek naskórkowych. Tutaj mają również swe siedlisko (na pograniczu ze skórą właściwą)-receptory chłodowe, tj. ciałka czuciowe, odbierające bodźce, powstałe na skutek obniżenia temperatury. Receptorami chłodowymi są: – ciałka Krausego i-ciałka chłodowe Ruffiniego. Zarówno jedne, jak i drugie są utworzone przez sieć włókien nerwowych czuciowych, otoczonych przekształconymi komórkami nabłonkowymi, pośredniczącymi między bodźcem, chłodowym a włóknami nerwowymi. Dzięki tym ciałkom, skóra jest w stanie drogą odruchową przystosować się do nowych warunków, celem zapobieżenia zachwianiu wewnętrznej równowagi cieplnej ustroju. Receptorami dotykowymi naskórka są nader prosto zbudowane ciałka MerkeIa, występujące obficie np. w nosowiu świni. [hasła pokrewne: mutacje somatyczne, ginekolog pruszków, rtg zębów ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog pruszków mutacje somatyczne rtg zębów