Wlókna wspólczulne

Włókna współczulne są jedyną drogą, łączącą ośrodek naczyniowy z naczyniami krwionośnymi oraz ośrodek regulujący ciepłotę z gruczołami potowymi. Wszelka regulacja naczyniowa odbywa się na drodze zwiększonego i zmniejszonego napięcia nerwu współczulnego – bez zasadniczego działu nerwu błędnego. Czynną jednak rozszerzenie naczyń w mięśniach kończyn występuje przez podrażnienie włókien cholinergicznych, znajdujących się w nerwach współczulnych, gdyż – jak stwierdzają nowsze badania – nerwy naczyń, dochodzących do mięśni i należących do nerwu współczulnego, zawierają zarówno włókna cholinergiczne jak i adrenergiczne. Sprawna gra ośrodków naczyniowych warunkuje stały poziom krwi, krążącej i prawidłowe. jej rozmieszczenie. Continue reading „Wlókna wspólczulne”

Ostatnia warstwe naskórka, warstwe najbardziej jej powierzchowna, stanowi

Ostatnią warstwę naskórka, warstwę najbardziej jej powierzchowną, stanowi 5) – warstwa rogowa (stratum corneum), składająca się z większej lub mniejszej ilości warstw komórek zrogowaciałych, obumarłych wskutek przeistoczenia się zawartości komórek w swoistą substancję, zwaną – keratyną. Ta mianowicie warstwa stanowi rzeczywistą ochronę powłok przed czynnikami zewnętrznymi. Komórki rzędu powierzchownego warstwy rogowej ulegają ustawicznemu złuszczaniu, będąc w zamian zastępowane komórkami młodszymi rzędu głębszego. Wytworami rogowymi są – łuski rogowe (squamae corneae), pokrywające ciało u Xenarthra, a kończyny i ogon u wielu spośród Insectivorc: i Rodentia. Obecność ich dowodzi, że przodkowie ssaków byli częściej wyposażeni w pancerze rogowe, przypominające analogiczne pancerze gadów. Continue reading „Ostatnia warstwe naskórka, warstwe najbardziej jej powierzchowna, stanowi”

Dzieki zachowaniu zdolnosci do rozmnazania sie, tkanki te sa w stanie zastepowac wytwory, podlegajace zniszczeniu w ciagu zycia.

Ona to stanowi surowiec, który utrwalony odpowiednimi zaprawami chemicznymi, daje materiał dla wyrobu przedmiotów skórnych (obuwie, rękawiczki, pasy itd. ). Na szczególną uwagę zasługuje charakter biologiceny – warstwy naskórka (stratum. germinativum epidermie). Otóż warstwę tę zaliczamy do tzw. Continue reading „Dzieki zachowaniu zdolnosci do rozmnazania sie, tkanki te sa w stanie zastepowac wytwory, podlegajace zniszczeniu w ciagu zycia.”

Czestym zjawiskiem jest przybieranie przez warstwe laczna podskórna charakteru tkanki tluszczowej

Wyjątek stanowi skóra powierzchni dłoniowej rąk i stóp, gdzie wskutek spoistego utkania warstwy podskórnej skóra jest mocno związana z pokrytymi przez nią narządami. W obrębie tkanki łącznej podskórnej, zwłaszcza w okolicach przystawowych, znajdują się mniej lub więcej liczne, wielkie – ciałka Vatera-Paciniego, będące swoistymi receptorami, informującymi układ nerwowy ośrodkowy o stopniu ucisku oraz rozciągania okolicznych tkanek. Częstym zjawiskiem jest przybieranie przez warstwę łączną podskórną charakteru tkanki tłuszczowej. Mówimy wówczas o – podściółce tłuszczowej (panniculus adiposus), Zabezpiecza ona ustrój przed utratą ciepła, a ponadto stanowi magazyn tłuszczowy, z którego dany ssak czerpie rezerwy pokarmowe w razie potrzeby. Podściółka tłuszczowa jest wyjątkowo silnie rozwinięta u Cetacea, a poniekąd i u Sirenia oraz u wielu ssaków w okresie przygotowawczym do zimowania. Continue reading „Czestym zjawiskiem jest przybieranie przez warstwe laczna podskórna charakteru tkanki tluszczowej”

Wysokosc brodawek pozostaje w scislym stosunku do beznaczyniowego naskórka

Wysokość brodawek pozostaje w ścisłym stosunku do beznaczyniowego naskórka. Często, zwłaszcza na powierzchniach dłoniowych rąk i stóp, łączą się one w wydłużone listewki skórne(cristae -cutaneae), tak dobrze widoczne na rękach ludzkich. W obrębie brodawek mogą występować swoiste komórki barwikowe-chlomatofoly, wędrujące niekiedy w głąb naskórka. Komórki te wraz z ziarnistościami melaninowymi, powyżej wspomnianymi, nadają skórze zabarwienie ciemne. Warstwa siateczkowa (stratum. Continue reading „Wysokosc brodawek pozostaje w scislym stosunku do beznaczyniowego naskórka”

Poza gruczolami potowymi i lojowymi, wiele ssaków posiada gruczoly skórne

Poza gruczołami potowymi i łojowymi, wiele ssaków posiada gruczoły skórne, których woniejąca wydzielina służy najczęściej do przyciągania osobników płci przeciwnej. Gruczoły te występują częściej u samców, a jeżeli są obecne i u samic, to cechuje je słabszy rozwój. Pod względem morfologicznym gruczoły te, które możemy nazwać – gruczołami skórnymi dodatkowymi (glae. cutaneae accessoriae), należą do typu gruczołów pęcherzykowych lub cewkowych; nierzadko ich przewody wydzielnicze otwierają się nie wprost na powierzchnię skóry, lecz do zachyłków skórnych, zwanych – woreczkami gruczołowymi (sacculi glandulares). Zadowolimy się tutaj jedynie wymienieniem ważniejszych postaci tych gruczołów wraz z podaniem przedstawicieli ssaków, n których one występują. Continue reading „Poza gruczolami potowymi i lojowymi, wiele ssaków posiada gruczoly skórne”

Przede wszystkim nalezy rozróznic dwa najczestsze typy wlosów, wystepujace u wiekszosci ssaków

Przede wszystkim należy rozróżnić dwa najczęstsze typy włosów, występujące u większości ssaków. Są to długie, sztywne, rzadko rozmieszczone – włosy ościste oraz krótkie miękkie, puchowate – włosy wełniste, ukryte pod włosami ościstymi. W zależności od liczbowego wzajemnego stosunku obu tych typów włosów oraz od innych ich własności różnie jest oceniana wartość izolacyjna (i rynkowa) futer. Odmianę włosów ościstych stanowi jeszcze bardziej usztywniona – szczecina, cechująca Suidae oraz – kolce, występujące u Echidna hystrix, u Erinaceus europaeus i u Hystrix cristata. Rozumie się samo przez się, że kolce mają raczej charakter pancerza ochronnego, aniżeli płaszcza izolacyjnego. Continue reading „Przede wszystkim nalezy rozróznic dwa najczestsze typy wlosów, wystepujace u wiekszosci ssaków”

Skrecanie wlosów jest spowodowane budowa wlosa

Mycie się- Kotowatych ma na celu oczyszczenie z powłoki tłuszczowej sierści, która w ten sposób staje się lepszym izolatorem. Ma to swój sens u tych ssaków, tak bardzo lubiących ciepło. Skręcanie włosów jest spowodowane budową włosa, który zamiast mieć kształt cylindra, jest mniej lub więcej spłaszczony. Ważoną cechą uwłosienia jest jego zabarwienie czyli – maść. Zagadnienie to stanowi niezwykle ważny rozdział anatomii, posiadający zastosowanie nie tylko w systematyce, ale również w genetyce, w teorii hodowli, a nawet w nauce o odporności ustroju. Continue reading „Skrecanie wlosów jest spowodowane budowa wlosa”

Glównym zadaniem paznokci jest tworzenie sztywnych oporów

W czasie tej wędrówki blaszka grzbietowa paznokcia grubieje, dzięki zrogowaceniom, powstającym na blaszkach skórnych. Głównym zadaniem paznokci jest tworzenie sztywnych oporów, o które mogą się wspierać silnie unerwione opuszki palcowe (pulvini digitales), a dopiero na drugim planie jest ich znaczenie jako narządów hakowatych, mogących służyć do zaczepiania się o chwytane przedmioty, oraz jako narządów służących do usuwania owadów. Pazury(ungues) są utworami rogowymi, tworzącymi zakończenia palców u ssaków, zwanych Pazurowcami (Unguiculata). Należą do nich wszystkie ssaki z wyjątkiem – Paznokciowców( Tegulata R. P. Continue reading „Glównym zadaniem paznokci jest tworzenie sztywnych oporów”

sprezyste zakonczenie palców

Wierzchołek ten ulega ustawicznemu ścieraniu się podczas chodu i tylko Felidae, dzięki możności unoszenia ostatniego człona palca, zabezpieczają swe pazury przed stępieniem. Narząd kopytowy albo kopyto(ungula). Narząd kopytowy stanowi wytrzymałe i sprężyste zakończenie palców u palcochodów (digitigrada), powstałe wskutek ciśnienia, wywieranego przez podłoże na kończyny. Jak każdy narząd złożony, tak i ten nie osiągnął odrazu swej ostatecznej postaci, lecz wykazuje cały szereg postaci przejściowych, od pazura aż po zupełnie wykształcone kopyto Parzysto kopytowców (Artiodactyla) i Nieparzystokopytowców (Mesaxonia). Jak wykazałem w roku 1935, duży odsetek kk. Continue reading „sprezyste zakonczenie palców”