Napadowy czestoskurcz lub napadowe migotanie przedsionków

Może również powstać trzepotanie przedsionków z miarową na ogół, lecz szybką czynnością serca. Przedsionki biją wtedy 200-300 razy na minutę, komory zaś znacznie mniej. Niekiedy znów zwiększone napięcie nerwu współczulnego może przejawić się jako częstoskurcz napadowy (tacłvycardia paroxysmalis), powstały z działania obcorodnego bodźca, który zamiast prawidłowego bodźca pobudza czynność serca. Napadowy częstoskurcz lub napadowe migotanie przedsionków wiąże się ze stanem podrażnienia nerwu współczulnego lub porażenia nerwu błędnego. Zwichnięty w swojej równowadze układ wegetatywny może wywołać zaburzenia w dromotropizmie serca. Continue reading „Napadowy czestoskurcz lub napadowe migotanie przedsionków”

Dzieki zachowaniu zdolnosci do rozmnazania sie, tkanki te sa w stanie zastepowac wytwory, podlegajace zniszczeniu w ciagu zycia.

Ona to stanowi surowiec, który utrwalony odpowiednimi zaprawami chemicznymi, daje materiał dla wyrobu przedmiotów skórnych (obuwie, rękawiczki, pasy itd. ). Na szczególną uwagę zasługuje charakter biologiceny – warstwy naskórka (stratum. germinativum epidermie). Otóż warstwę tę zaliczamy do tzw. Continue reading „Dzieki zachowaniu zdolnosci do rozmnazania sie, tkanki te sa w stanie zastepowac wytwory, podlegajace zniszczeniu w ciagu zycia.”

sklad chemiczny tluszczów podsciólki tluszczowej jest nieco odmienny u poszczególnych ssaków

Należy zaznaczyć, że skład chemiczny tłuszczów podściółki tłuszczowej jest nieco odmienny u poszczególnych ssaków (np. tłuszcz wieprzowy, tłuszcz wołu), i może podlegać odchyleniom pod wpływem jakości spożywanego pokarmu. Utworami wiążącymi się ściśle z podściółką tłuszczową skóry właściwej są: ogon tłuszczowy owiec karakułów i merynosów, garb,. u afrykańskiego Camelus dromedarius, oraz dwa garby u azjatyckiego Camelus bactrianus. Bezpośrednimi pochodnymi skóry, jako całości, są narządy następujące: – torba (marsupium. Continue reading „sklad chemiczny tluszczów podsciólki tluszczowej jest nieco odmienny u poszczególnych ssaków”

budowa wlosów

Pomimo pozorów, budowa włosów oraz ich rozmieszczenie przedstawiają się dość zawile. We – włosie(pilum) rozróżniamy następujące części: wystający ponad poziom naskórka –trzon włosa (scapus pili) oraz część ukrytą w pochwie włosowej – korzeń włosowy (radix pili). Korzeń włosowy wykazuj e na swym początku miseczkowate zgrubienie –cebulkę włosową (bulbus pili), obejmującą grzybowatą, łącznotkankową – brodawkę włosową (papilla pili), której. pętle naczyniowe służą do odżywiania cebulki. Warstwa komórek cebulki, stykająca się z brodawką, stanowi – warstwę rozrodczą (stratum. Continue reading „budowa wlosów”

Swoista odmiana wlosów sa tzw. wlosy czuciowe albo zatokowe

Swoistą odmianą włosów są tzw. – włosy czuciowe albo-zatokowe. Są one umieszczone głównie na twarzy (rzadziej na kończynach) i odznaczają się długością, sztywnością, a zwłaszcza tym, że w pochwie włosowej skórnej (vagina pili dermatica) znajduje się zatoka żylna oraz liczne zakończenia nerwowe. Włosy te są niezwykle czułymi receptorami dotykowymi, znacznie czulszymi, dzięki mogącej się wypełniać krwią zatoce, aniżeli włosy zwykłe. Wbrew pozorom, włosy, choć należą do utworów rogowych, nie są narządami martwymi, lecz wykazują swoistą żywotność, dość odmienną od przejawów życiowych narządów funkcjonujących w sposób bardziej natężony. Continue reading „Swoista odmiana wlosów sa tzw. wlosy czuciowe albo zatokowe”

Skrecanie wlosów jest spowodowane budowa wlosa

Mycie się- Kotowatych ma na celu oczyszczenie z powłoki tłuszczowej sierści, która w ten sposób staje się lepszym izolatorem. Ma to swój sens u tych ssaków, tak bardzo lubiących ciepło. Skręcanie włosów jest spowodowane budową włosa, który zamiast mieć kształt cylindra, jest mniej lub więcej spłaszczony. Ważoną cechą uwłosienia jest jego zabarwienie czyli – maść. Zagadnienie to stanowi niezwykle ważny rozdział anatomii, posiadający zastosowanie nie tylko w systematyce, ale również w genetyce, w teorii hodowli, a nawet w nauce o odporności ustroju. Continue reading „Skrecanie wlosów jest spowodowane budowa wlosa”

Glównym zadaniem paznokci jest tworzenie sztywnych oporów

W czasie tej wędrówki blaszka grzbietowa paznokcia grubieje, dzięki zrogowaceniom, powstającym na blaszkach skórnych. Głównym zadaniem paznokci jest tworzenie sztywnych oporów, o które mogą się wspierać silnie unerwione opuszki palcowe (pulvini digitales), a dopiero na drugim planie jest ich znaczenie jako narządów hakowatych, mogących służyć do zaczepiania się o chwytane przedmioty, oraz jako narządów służących do usuwania owadów. Pazury(ungues) są utworami rogowymi, tworzącymi zakończenia palców u ssaków, zwanych Pazurowcami (Unguiculata). Należą do nich wszystkie ssaki z wyjątkiem – Paznokciowców( Tegulata R. P. Continue reading „Glównym zadaniem paznokci jest tworzenie sztywnych oporów”

zrogowacenie

Z powyższego wynika, że strzałka kopytowa rogowa jest wytworem miazgi strzałkowej. Co się tyczy pozostałych opuszek u Koniowatych, to prawdopodobnie przekształciły się one w zrogowacenia, ujmowane nazwami – kasztanowi –ostróg. Ostrogą (callositas metacarpalis) nazywamy zrogowacenie, widoczne na powierzchni dłoniowej okolicy stawu śródręczno-palcowego, odpowiadające, być może, opuszce międzypalcowej pięciopalcowców. Nazwą – kasztana(callositas carpalie resp. tarsalis) jest określane zrogowacenie, widniejące na powierzchni przyśrodkowej nadgarstka albo też stępu (u Asinus brak kasztana stępowego), mające prawdopodobnie związek z opuszkami nadgarstkowymi innych ssaków. Continue reading „zrogowacenie”