Stopniowe wydluzanie sie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego

Stopniowe wydłużanie się czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego i wypadanie skurczów komór przebiega okresowo. Zaburzenia dromotropowe rytmu serca i różne jego stopnie zależą przede wszystkim od stanu napięcia lub podrażnienia nerwu błędnego i można je uzyskać albo przez bezpośrednie drażnienie nerwu błędnego, albo przez podrażnienie jego ośrodków, albo też na drodze odruchowej z zatoki szyjnej lub jamy brzusznej, wreszcie przez wprowadzenie acetylocholiny lub środków ją ochraniających, czyli środków wagomimetycznych. Podrażnienie nerwów współczulnych wywołuje stany odwrotne powstają wtedy nie tylko zjawiska dodatniego chronotropizmu, batmotropizmu i dromotropizmu, lecz także zaburzenia czynnościowe naczyń w samym mięśniu sercowym i krzywa elektrokardiograficzna może być wtedy podobna do krzywej, powstającej w przebiegu dławicy piersiowej (angina pectoris) lub zawałów mięśnia sercowego (infarctus myocardii. Nerwice sercowe W związku z zaburzeniem regulacji wegetatywnej serca powstają tzw. nerwice serca, które mogą dawać przykre odczucia podmiotowe i różne obrazy przedmiotowe w zależności od tego, czy zaburzenie regulacji będzie dotyczyć batmotropizmu, czy dromotropizmu, czy wreszcie chronotropizmu. Continue reading „Stopniowe wydluzanie sie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego”

Zaburzenia w czynnosci naczyn

Zaburzenia w czynności naczyń Regulacja naczyń krwionośnych jest ściśle związana z układem wegetatywnym, który reguluje stan ośrodków naczyniowych, i zwichnięcie czynności składowych układu wegetatywnego, czy to chwilowe czy trwałe, prowadzi do rozszerzenia lub zwężenia naczyń. Wiemy, że przecięcie rdzenia kręgowego pod rdzeniem przedłużonym powoduje rozszerzenie naczyń i spadek ciśnienia krwi. Jest to wynik usunięcia wpływu ośrodków naczyniowych głównych w podwzgórzu i rdzeniu przedłużonym, ściśle związanych ,z układem nerwów adrenergicznych i cholinergicznych. Podrażnienie nerwów układu prowadzi do zwężenia naczyń, cholinergicznych zaś do rozszerzenia naczyń. Wpływ tych nerwów na naczynia serca jest odwrotny. Continue reading „Zaburzenia w czynnosci naczyn”

W obrebie glebszych warstw naskórka znajdujemy mniej lub wiecej liczne-wolne zakonczenia galazek nerwowych czuciowych

W obrębie głębszych warstw naskórka znajdujemy mniej lub więcej liczne-wolne zakończenia gałązek nerwowych czuciowych. Zakończenia te uchodzą za stacje odbiorcze bodźców bólowych, mogą więc być nazwane – receptorami bólowymi. Podrażnienie ich następuje prawdopodobnie na drodze chemicznej, a mianowicie przez wydzielinę zniszczonych lub okaleczonych komórek naskórkowych. Tutaj mają również swe siedlisko (na pograniczu ze skórą właściwą)-receptory chłodowe, tj. ciałka czuciowe, odbierające bodźce, powstałe na skutek obniżenia temperatury. Continue reading „W obrebie glebszych warstw naskórka znajdujemy mniej lub wiecej liczne-wolne zakonczenia galazek nerwowych czuciowych”

Dzieki zachowaniu zdolnosci do rozmnazania sie, tkanki te sa w stanie zastepowac wytwory, podlegajace zniszczeniu w ciagu zycia.

Ona to stanowi surowiec, który utrwalony odpowiednimi zaprawami chemicznymi, daje materiał dla wyrobu przedmiotów skórnych (obuwie, rękawiczki, pasy itd. ). Na szczególną uwagę zasługuje charakter biologiceny – warstwy naskórka (stratum. germinativum epidermie). Otóż warstwę tę zaliczamy do tzw. Continue reading „Dzieki zachowaniu zdolnosci do rozmnazania sie, tkanki te sa w stanie zastepowac wytwory, podlegajace zniszczeniu w ciagu zycia.”

Tkanki zarodkowe

Tkanki zarodkowe są i tym ciekawe, że . są jak gdyby ostatnimi pozostałościami w ustroju dorosłym po tkankach zarodkowych, tak niezwykle żywotnych, ustroju zarodka. W skład skóry właściwej wchodzą trzy warstwy zasadnicze. Są to: – warstwa brodawkowa (stratum papiilare), – warstwa siateczkowa (stratum reticulare) i wreszcie – warstwa łączna podskórna (stratum. subcutaneum). Continue reading „Tkanki zarodkowe”

Gruczoly potowe maja ksztalt nader wydluzonych cewek

Z powyższego wynika, że dwie te pochodne skóry są wykładnikami wysokiego poziomu temperatury wewnętrznej ssaków i jej stałości. Gruczoły potowe mają kształt nader wydłużonych cewek, których część wydzielnicza, zwinięta w kłębek, sięga aż w głąb warstwy siateczkowatej skóry właściwej. Stąd przewód wydzielniczy podąża. w stronę naskórka i przebiwszy go wzdłuż charakterystycznej spirali otwiera się tzw. porem potowym na powierzchni skóry. Continue reading „Gruczoly potowe maja ksztalt nader wydluzonych cewek”

Gruczoly skórne

Zarówno o jednym, jak i o drugim była już mowa poprzednio, nie będziemy więc do tej sprawy powracać O unerwieniu czuciowym skóry były kilkakrotnie wzmianki. Na zakończenie dodam, że największą ilość receptorów dotykowych spotykamy na twarzy, a zwłaszcza na palcach, bez względu na. to w jakie pochwy rogowe są one zaopatrzone. 2) Gruczoły skórne. Naskórek skóry tworzy wiele gruczołów, z których najważniejszym i są-gruczoły potowe, i-gruczoły łojowe. Continue reading „Gruczoly skórne”

Poza gruczolami potowymi i lojowymi, wiele ssaków posiada gruczoly skórne

Poza gruczołami potowymi i łojowymi, wiele ssaków posiada gruczoły skórne, których woniejąca wydzielina służy najczęściej do przyciągania osobników płci przeciwnej. Gruczoły te występują częściej u samców, a jeżeli są obecne i u samic, to cechuje je słabszy rozwój. Pod względem morfologicznym gruczoły te, które możemy nazwać – gruczołami skórnymi dodatkowymi (glae. cutaneae accessoriae), należą do typu gruczołów pęcherzykowych lub cewkowych; nierzadko ich przewody wydzielnicze otwierają się nie wprost na powierzchnię skóry, lecz do zachyłków skórnych, zwanych – woreczkami gruczołowymi (sacculi glandulares). Zadowolimy się tutaj jedynie wymienieniem ważniejszych postaci tych gruczołów wraz z podaniem przedstawicieli ssaków, n których one występują. Continue reading „Poza gruczolami potowymi i lojowymi, wiele ssaków posiada gruczoly skórne”

Opuszki konczynowe

Opuszki kończynowe(pulrini s. tori). Pod nazwą opuszek kończynowych rozumiemy poduszeczkowate wyniosłości, występujące na powierzchniach podeszwowych rąk i stóp. Znajdują się w nich liczne ciałka czuciowe dotykowe i z tego tytułu opuszki odgrywają rolę regulatorów dynamiki ruchów kończyn. Są one najlepiej rozwinięte u stopochodów, a szczególnie w typie kończyn chwytnych, natomiast u palcochodów, a zwłaszcza u Kopytowców, ilość ich maleje, wskutek zcalania się opuszek sąsiednich i w wyniku redukcji palców. Continue reading „Opuszki konczynowe”