sklad chemiczny tluszczów podsciólki tluszczowej jest nieco odmienny u poszczególnych ssaków

Należy zaznaczyć, że skład chemiczny tłuszczów podściółki tłuszczowej jest nieco odmienny u poszczególnych ssaków (np. tłuszcz wieprzowy, tłuszcz wołu), i może podlegać odchyleniom pod wpływem jakości spożywanego pokarmu. Utworami wiążącymi się ściśle z podściółką tłuszczową skóry właściwej są: ogon tłuszczowy owiec karakułów i merynosów, garb,. u afrykańskiego Camelus dromedarius, oraz dwa garby u azjatyckiego Camelus bactrianus. Bezpośrednimi pochodnymi skóry, jako całości, są narządy następujące: – torba (marsupium. ) Torbaczy, – wylęgarka (incubatoriumy Stekowców, – błony pławne(membranae natatoriae) ssaków wodnych (np. Castor fiber), – płetwa ogonowa(membrana caudalis) Waleniowatych i – błona lotna(patagium) u Chiroptera i u Dermoptera (np. Galeopithecus rolans l), Ze skórą są związane dwa układy mięśniowe, a mianowicie ze skórą twarzy i szyi pozostaje w związku umięśnienie trzewne zespołu skórnego skrzelopochodnego łuku gnykowego , ze skórą zaś tułowia somatyczny – m. podskórny tułowiowy. [więcej w: monoterapia, allegro kontakt telefoniczny z obsługą, półpasiec na głowie ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro kontakt telefoniczny z obsługą monoterapia półpasiec na głowie