Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka AD 2

Procedury wykonuje się za pomocą zabiegów przezustnych, przezskórnych lub podobojczykowych. Ten duży rejestr odzwierciedla rzeczywiste doświadczenia, w tym wszystkich pacjentów ze wszystkich ośrodków we Francji. Tutaj przedstawiamy wyniki naszej analizy cech i wyników pacjentów objętych rejestrem. Metody
Pacjenci
Od stycznia 2010 r., W sumie 33 ośrodków zostało upoważnionych do wykonywania TAVI przez francuskie Ministerstwo Zdrowia na podstawie obecności zespołu interdyscyplinarnego na miejscu (składającego się z interwencyjnego kardiologa, kardiochirurga, kardiologa, echokardiografa anestezjolog, specjalista od obrazowania i geriatra); roczna objętość co najmniej 200 chirurgicznych wymian zastawki aortalnej; wcześniejsze doświadczenia z balonową plastyką zastawki aortalnej, TAVI lub obydwoma; i równomierne rozmieszczenie geograficzne centrów w całym kraju. Centrum w Monako zgłosiło się następnie do udziału w nim, w sumie 34 ośrodków.
Na podstawie kryteriów określonych przez francuskie Ministerstwo Zdrowia, pacjenci włączeni do rejestru byli objawowymi dorosłymi z ciężkim zwężeniem zastawki aortalnej, którzy nie byli kandydatami do chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej z powodu współistniejących chorób. Ciężkie zwężenie zastawki aortalnej zdefiniowano jako obszar zastawki aortalnej mniejszy niż 0,8 cm2, średni gradient zastawki aortalnej wynoszący 40 mm Hg lub więcej, lub maksymalna prędkość strumienia aortalnego 4,0 m na sekundę lub więcej. Wszyscy pacjenci mieli objawy klasy II, III lub IV wg New York Heart Association (NYHA). Wszyscy pacjenci, którzy zostali poddani implantacji na podstawie tych kryteriów we Francji i Monaco od 2010 r., Zostali prospektywnie włączeni do rejestru, bez stosowania kryteriów wykluczenia.
Francuski rejestr Aortic National CoreValve i Edwards (FRANCE 2) powstał we współpracy z francuskimi stowarzyszeniami kardiologii oraz chirurgii klatki piersiowej i układu sercowo-naczyniowego. Personel we wszystkich ośrodkach przeszedł zorganizowane szkolenie. Nadzorcy monitorowali przypadki w każdej nowej instytucji, dopóki nie byli pewni, że klinicyści uzyskali wystarczającą wiedzę, aby wykonać bezpieczną niezależną implantację. Cztery ośrodki były w fazie uczenia się, a pierwsze procedury były nadzorowane; inni już wykonali więcej niż pięć procedur.
Każdy multidyscyplinarny zespół może zdecydować się na implantację jednego z dwóch dostępnych na rynku zaworów: baloniki rozszerzalnej Edwards SAPIEN lub SAPIEN XT (Edwards Lifesciences) lub samo-rozszerzalnej CoreValve (Medtronic). Oba urządzenia zostały wszczepione w 30 ośrodkach, a tylko Edwards SAPIEN został wszczepiony w 4 ośrodkach. Nie porównaliśmy dróg dostępu udowego i nie-udowego w zależności od dostępności urządzenia, ponieważ oba urządzenia były dostępne w większości ośrodków (88%).
W każdym ośrodku zespół interdyscyplinarny ustalił kwalifikowalność do TAVI na podstawie systematycznej oceny klinicznej, oceny angiograficznej, wieloośrodkowej tomografii komputerowej i echokardiografii
[hasła pokrewne: leczenie ambulatoryjne, monoterapia, szpital 105 ]

Powiązane tematy z artykułem: leczenie ambulatoryjne monoterapia szpital 105