Przeciwciało przeciwko receptorowi interleukiny 31 Przeciwciało przeciwko atopowemu zapaleniu skóry cd

Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli aktywne choroby skórne towarzyszące atopowemu zapaleniu skóry lub jeśli otrzymali ogólnoustrojowe leczenie atopowego zapalenia skóry lub promieniowania nadfioletowego w ciągu 4 tygodni przed randomizacją, silne lub bardzo silne miejscowo glikokortykosteroidy lub miejscowe inhibitory kalcyneuryny w ciągu 2 tygodni przed randomizacją, lub łagodne lub umiarkowanie silne miejscowe glikokortykosteroidy lub leki przeciwhistaminowe (miejscowe lub układowe) w ciągu tygodnia przed randomizacją. Pacjentów poddano randomizacji przy użyciu scentralizowanego interaktywnego systemu głosowego lub systemu odpowiedzi online w celu otrzymania nemolizumabu (cztery grupy leczenia) lub placebo w stosunku 1: 1: 1: 1: 1, z przypisaniami do leczenia stratyfikowanymi według regionu geograficznego. Pacjenci otrzymywali podskórnie nemolizumab w dawce 0,1 mg, 0,5 mg lub 2,0 mg na kilogram masy ciała lub placebo co 4 tygodnie lub nemolizumab w dawce 2,0 mg na kilogram co 8 tygodni z placebo w 4 tygodniu w analizie, która miało charakter eksploracyjny. Podczas badania pacjenci mogli stosować środki zmiękczające i miejscowe terapie (np. Krople do oczu). Pacjenci, u których nie wystąpiła poprawa w zakresie wzrokowo-analogowej skali świądu i wyprysków skórnych, zgodnie z oceną badacza, mogli stosować silny miejscowy glikokortykosteroid jako terapię ratunkową w 4. tygodniu lub po.
Mierniki rezultatu
Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności była procentowa poprawa w stosunku do wartości wyjściowej i 12-go tygodnia w skali punktowej na wzrokowo-analogowej skali świądu 25, która była rejestrowana codziennie przez pacjentów, którzy stosowali elektroniczne narzędzie do raportowania w podwójnie ślepej próbie. (Na tej skali negatywna zmiana wskazuje na poprawę.) Pierwotne analizy skuteczności porównały każdą grupę nemolizumabu z placebo, z wyjątkiem analizy eksploracyjnej w grupie, która otrzymywała 2,0 mg nemolizumabu na kilogram co 8 tygodni. Drugorzędne wyniki skuteczności w 12. tygodniu i w każdym punkcie czasowym (tygodnie 1, 2, 3, 4, 6, 8 i 10) obejmowały poprawę od wartości wyjściowej w skali EASI; w punktacji dotyczącej oceny atopowego zapalenia skóry (SCORAD), która mieści się w zakresie od 0 do 103, z wyższymi wynikami wskazującymi na cięższą chorobę; na podstawie wyniku sIGA; na powierzchni ciała dotkniętej atopowym zapaleniem skóry; w skali werbalnej, która opisuje intensywność świądu od 0 (brak) do 4 (bardzo ciężka) dziennie; oraz w skali wizualno-analogowej zaburzeń snu, która waha się od 0 (bez zaburzeń snu) do 100 (w ogóle nie można spać) dziennie; odsetek pacjentów z 25%, 50% i 75% poprawą wyników w skali wzrokowo-analogowej świądu, EASI i SCORAD; oraz odsetek pacjentów z poprawą o co najmniej 2 punkty w skali oceny sari i świądu. Pacjenci korzystali z elektronicznego narzędzia do raportowania, aby rejestrować swoje reakcje na skali werbalnej i skali wizualno-analogowej zaburzeń snu. Odsetek pacjentów ze zmianami nasilenia na skali wzrokowo-analogowej świądu w czasie był również analizowany post hoc za pomocą wykresu słupkowego.26,27. Ocena EASI służy do pomiaru ciężkości i nasilenia objawów atopowego zapalenia skóry. [28] SCORAD ocenia zakres i nasilenie objawów atopowego zapalenia skóry poprzez ocenę obszaru i intensywności badacza oraz subiektywne objawy zgłaszane przez pacjenta. [29] Powierzchnię ciała, na którą wpływa atopowe zapalenie skóry ocenia się jako część SCORAD.
Rezultaty badań odkrywczych obejmowały wskaźnik jakości życia dermatologów zgłaszany przez pacjentów (w zakresie od 0 do 30, z wyższymi wynikami wskazującymi na niższą jakość życia) w tygodniach 4, 8 i 1230 oraz codzienny pomiar jakości snu za pomocą tydzień 4
[hasła pokrewne: mutacje somatyczne, dentysta warszawa mokotów, allegro kontakt telefoniczny z obsługą ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro kontakt telefoniczny z obsługą dentysta warszawa mokotów mutacje somatyczne