Przeciwciało przeciwko receptorowi interleukiny 31 Przeciwciało przeciwko atopowemu zapaleniu skóry ad 8

Wykazano, że świąd zaostrza atopowe zapalenie skóry i ma negatywny wpływ na jakość życia pacjentów, w tym na utratę snu, depresję, agresywność, dysfunkcję ciała i myśli samobójcze.39-41 W naszym badaniu użyliśmy aktygrafii do obiektywnego monitorowania jakość snu, a także oceniono jakość życia pacjentów. Nie możemy jednak wnioskować o wynikach, ponieważ analizy miały charakter eksploracyjny, bez planowanych formalnych testów (rys. S5, S6 i S7 w dodatkowym dodatku). Badanie nie miało na celu formalnego porównania odpowiedzi między różnymi grupami dawek, ale największe zmniejszenie pierwotnego wyniku (najmniejszych kwadratów średniej zmiany procentowej w stosunku do wartości wyjściowej w skali wzrokowo-analogowej w wieku 12 tygodni) wystąpiło w grupy otrzymującej 0,5 mg nemolizumabu na kilogram co 4 tygodnie, dawka, która wydawała się przedstawiać najlepszy profil korzyści i ryzyka. Oczywisty brak przyrostowej korzyści wyższej dawki jest zastanawiający, ponieważ możemy oczekiwać co najmniej szybszego początku działania. W eksploracyjnych analizach narażenia na reakcję procentowa zmiana wartości wyjściowej w skali wzrokowo-analogowej ze świądem była zwykle stabilna, gdy poziom nemolizumabu w surowicy był wyższy niż 2,6 .g na mililitr, co odpowiadało średniej dawce osiągniętej przy 0,5 mg za kilogram. Jednak wśród pacjentów była duża różnorodność (ryc. S8 w Dodatku uzupełniającym).
Podsumowując, stwierdziliśmy, że comiesięczne podawanie nemolizumabu zmniejsza świąd pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry. Wyniki tego badania fazy 2 wspierają przyszłe badania nad rolą interleukiny-31 i jej hamowaniem w celu kontrolowania świądu.
[przypisy: dermatolog na nfz warszawa, iphone 5s case allegro, układ powłokowy ]

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz warszawa iphone 5s case allegro układ powłokowy