Glównym zadaniem paznokci jest tworzenie sztywnych oporów

W czasie tej wędrówki blaszka grzbietowa paznokcia grubieje, dzięki zrogowaceniom, powstającym na blaszkach skórnych. Głównym zadaniem paznokci jest tworzenie sztywnych oporów, o które mogą się wspierać silnie unerwione opuszki palcowe (pulvini digitales), a dopiero na drugim planie jest ich znaczenie jako narządów hakowatych, mogących służyć do zaczepiania się o chwytane przedmioty, oraz jako narządów służących do usuwania owadów. Pazury(ungues) są utworami rogowymi, tworzącymi zakończenia palców u ssaków, zwanych Pazurowcami (Unguiculata). Należą do nich wszystkie ssaki z wyjątkiem – Paznokciowców( Tegulata R. P. Continue reading „Glównym zadaniem paznokci jest tworzenie sztywnych oporów”

paznokiec

Pod nazwą – paznokieć (tegula) rozumiemy blaszkę rogową, pokrywającą powierzchnię grzbietową ostatniego człona palca. Blaszkę tę, ze względów, które później staną Się jasne, będziemy nazywać – blaszką grzbietową (lamina dorsalis ). Jest ona wyraźnie wypukła w kierunku poprzecznym, słabo uwypuklona w kierunku podłużnym, rozpoczyna się – korzeniem (radixtegulae), a kończy się – krawędzią wolną (margo liber), podminowaną płytkim – rowkiem podpaznokciowym (sulcus suhtegularis). Trzy zasadnicze typy – narządów pazurowych. A-typ paznokciowy; B-typ pazurowy; C-typ kopytowy; W górze przedstawiono profile przekroju blaszki grzbietowej. Continue reading „paznokiec”

istnieje piec opuszek palcowych

Maximum uwstecznienia doznają opuszki u jednopalczastych Equidae. Istnieje u nich tylko jedna przekształcona – opuszka palcowa (pulrinus digitalis), nawiązująca ścisłą łączność z narządem kopytowym. W opuszce palcowej Koniowatych należy rozróżnić dwie zasadnicze części: część tylną, umieszczoną za puszką kopytową, podzieloną rowkiem na dwie symetryczne piętki (tori digitales), oraz część podeszwową, która skutkiem silnego zrogowacenia wchodzi w skład puszki kopytowej (capsula unllaris). Jest to tzw. -strzałka kopytowa rogowa (furca cornea Ufzgulae). Continue reading „istnieje piec opuszek palcowych”

Krawedz podeszwowa

Krawędź podeszwowa, stanowiąca główną linię podparcia kończyny, jest położona poziomo, spotykając się z krawędzią koronową u kąta ściennego (arigulus parietalis). Powierzchnia zewnętrzna puszki kopytowej jest na przedzie pochylona pod kątem 50°-55° (Schmaltz) w stosunku do poziomu w kończynach przednich, w kończynach zaś tylnych kąt nachylenia wynosi 55°-60° (Schmaltz). Po bokach blaszka grzbietowa jest ustawiona bardziej stromo. Na podłożu twardym, nieustępliwym, blaszka grzbietowa puszki kopytowej jest obciążona najsilniej, przy czym ciśnienie to ześrodkowuje się ostatecznie na krawędzi podeszwowej. Ciśnienie to wynosi w czasie spoczynku około 75 kg na jedną puszkę kopytową, ale ulega wielokrotnemu zwiększeniu w czasie chodu, a zwłaszcza w trakcie biegu i skoków. Continue reading „Krawedz podeszwowa”

Blaszka grzbietowa

Wszystkie te blaszki są ściśle ze sobą połączone, ograniczając pryzmatyczną – jamę kopytową (cavum. ungulae), w której znajdują pomieszczenie wszystkie pozostałe składniki narządu kopytowego. Blaszka grzbietowa (lamina dorsalis) tworzy ścianę przednią i ściany boczne puszki kopytowej, a zaginając się po każdej stronie w tyle pod naporem strzałki (furca), w tzw. – kącie ściennym (angulus parietalis), przechodzi na powierzchnię podeszwową puszki, tworząc tutaj – słup kopytowy (piła ungulae) . Słup ten jest odgraniczony od strzałki kopytowej głębokim rowkiem przystrzałkowym (sulcus parafurcalis). Continue reading „Blaszka grzbietowa”

sprezyste zakonczenie palców

Wierzchołek ten ulega ustawicznemu ścieraniu się podczas chodu i tylko Felidae, dzięki możności unoszenia ostatniego człona palca, zabezpieczają swe pazury przed stępieniem. Narząd kopytowy albo kopyto(ungula). Narząd kopytowy stanowi wytrzymałe i sprężyste zakończenie palców u palcochodów (digitigrada), powstałe wskutek ciśnienia, wywieranego przez podłoże na kończyny. Jak każdy narząd złożony, tak i ten nie osiągnął odrazu swej ostatecznej postaci, lecz wykazuje cały szereg postaci przejściowych, od pazura aż po zupełnie wykształcone kopyto Parzysto kopytowców (Artiodactyla) i Nieparzystokopytowców (Mesaxonia). Jak wykazałem w roku 1935, duży odsetek kk. Continue reading „sprezyste zakonczenie palców”

Blaszka grzbietowa pazura jest silnie wygieta

Blaszka grzbietowa pazura jest silnie wygięta, zarówno w kierunku poprzecznym, jak i w kierunku podłużnym (), obejmując z boków wsuwającą się od tyłu wąską blaszkę podeszwową. Podobnie jak w paznokciu i tutaj blaszka grzbietowa rozpoczyna się w głębi rowka pazurowego – korzeniem(radix unguis), a kończy się wolnym, zaostrzonym – wierzchołkiem pazura (apex unguis), służącym do zahaczania się o przedmioty obce. Blaszka grzbietowa tworzy się głównie dzięki działalności rogotwórczej miazgi koronowej(corium. coronale), znajdującej się w rowku pazurowym. Współdziała z nią blaszkowata – miazga grzbietowa (corium. Continue reading „Blaszka grzbietowa pazura jest silnie wygieta”

Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka AD 4

Drugorzędowe punkty końcowe bezpieczeństwa to poważne niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowe lub mózgowo-naczyniowe, zdarzenia sercowe, operacja serca lub naczyń krwionośnych, krwawienie lub udar podczas obserwacji oraz klasa czynnościowa NYHA. Drugorzędnymi punktami końcowymi skuteczności były: wskaźnik sukcesu i powikłania na podstawie kryteriów Valve Academic Research Consortium (VARC), 24 z okresową echokardiograficzną oceną funkcji zastawki aortalnej w ciągu pierwszych 3 lat, w tym ocena średniego gradientu i obszaru zastawki, jako jak również ocena obecności i ciężkości niedomykalności zastawki aortalnej lub zastawki mitralnej. Stopień nasilenia niedomykalności oceniano na skali od 0 do 4, przy czym wyższe oceny wskazują na większą ostrość. Charakterystyka pacjentów, drogi dostępu i wskaźniki zgonów zostały porównane w latach 2010-2011. Continue reading „Rejestr implantacji zastawki aortalnej za pomocą transkhetera u pacjentów wysokiego ryzyka AD 4”