sklad chemiczny tluszczów podsciólki tluszczowej jest nieco odmienny u poszczególnych ssaków

Należy zaznaczyć, że skład chemiczny tłuszczów podściółki tłuszczowej jest nieco odmienny u poszczególnych ssaków (np. tłuszcz wieprzowy, tłuszcz wołu), i może podlegać odchyleniom pod wpływem jakości spożywanego pokarmu. Utworami wiążącymi się ściśle z podściółką tłuszczową skóry właściwej są: ogon tłuszczowy owiec karakułów i merynosów, garb,. u afrykańskiego Camelus dromedarius, oraz dwa garby u azjatyckiego Camelus bactrianus. Bezpośrednimi pochodnymi skóry, jako całości, są narządy następujące: – torba (marsupium. Continue reading „sklad chemiczny tluszczów podsciólki tluszczowej jest nieco odmienny u poszczególnych ssaków”

Czestym zjawiskiem jest przybieranie przez warstwe laczna podskórna charakteru tkanki tluszczowej

Wyjątek stanowi skóra powierzchni dłoniowej rąk i stóp, gdzie wskutek spoistego utkania warstwy podskórnej skóra jest mocno związana z pokrytymi przez nią narządami. W obrębie tkanki łącznej podskórnej, zwłaszcza w okolicach przystawowych, znajdują się mniej lub więcej liczne, wielkie – ciałka Vatera-Paciniego, będące swoistymi receptorami, informującymi układ nerwowy ośrodkowy o stopniu ucisku oraz rozciągania okolicznych tkanek. Częstym zjawiskiem jest przybieranie przez warstwę łączną podskórną charakteru tkanki tłuszczowej. Mówimy wówczas o – podściółce tłuszczowej (panniculus adiposus), Zabezpiecza ona ustrój przed utratą ciepła, a ponadto stanowi magazyn tłuszczowy, z którego dany ssak czerpie rezerwy pokarmowe w razie potrzeby. Podściółka tłuszczowa jest wyjątkowo silnie rozwinięta u Cetacea, a poniekąd i u Sirenia oraz u wielu ssaków w okresie przygotowawczym do zimowania. Continue reading „Czestym zjawiskiem jest przybieranie przez warstwe laczna podskórna charakteru tkanki tluszczowej”

Tkanki zarodkowe

Tkanki zarodkowe są i tym ciekawe, że . są jak gdyby ostatnimi pozostałościami w ustroju dorosłym po tkankach zarodkowych, tak niezwykle żywotnych, ustroju zarodka. W skład skóry właściwej wchodzą trzy warstwy zasadnicze. Są to: – warstwa brodawkowa (stratum papiilare), – warstwa siateczkowa (stratum reticulare) i wreszcie – warstwa łączna podskórna (stratum. subcutaneum). Continue reading „Tkanki zarodkowe”

Dzieki zachowaniu zdolnosci do rozmnazania sie, tkanki te sa w stanie zastepowac wytwory, podlegajace zniszczeniu w ciagu zycia.

Ona to stanowi surowiec, który utrwalony odpowiednimi zaprawami chemicznymi, daje materiał dla wyrobu przedmiotów skórnych (obuwie, rękawiczki, pasy itd. ). Na szczególną uwagę zasługuje charakter biologiceny – warstwy naskórka (stratum. germinativum epidermie). Otóż warstwę tę zaliczamy do tzw. Continue reading „Dzieki zachowaniu zdolnosci do rozmnazania sie, tkanki te sa w stanie zastepowac wytwory, podlegajace zniszczeniu w ciagu zycia.”

Gruczoly miedzypalcowe

Gruczoły międzypalcowe (glae. interdigitales) mieszczą się w przestrzeni międzypalcowej u licznych Przeżuwaczy. Występują one na wszystkich kończynach u Orinae, a jedynie na kończynach tylnych u Cerrus capreolus, Rangijer tarandus, Alces aloes, Dama dama. Brak ich u Bos taurus i u Cerrus elaphus. Częstym siedliskiem gruczołów skórnych dodatkowych jest okolica płciowo-odbytnicza. Continue reading „Gruczoly miedzypalcowe”

Dzialalnosc gruczolów potowych

Działalność gruczołów potowych jest regulowana przez obydwa układy trzewne, w ten mianowicie sposób,. że układ współczulny pobudza je, a układ przywspółczulny hamuje Gruczołami spokrewnionymi •z gruczołami potowymi są – sutki. Gruczoły łojowe(glae. sebaceae) występują nieomal reguły w towarzystwie włosów i mają postać złożonych gruczołów pęcherzykowych holokrynicznych, umieszczonych w warstwie brodawkowej (stratum. papillare) skóry właściwej. Continue reading „Dzialalnosc gruczolów potowych”

Gruczoly skórne

Zarówno o jednym, jak i o drugim była już mowa poprzednio, nie będziemy więc do tej sprawy powracać O unerwieniu czuciowym skóry były kilkakrotnie wzmianki. Na zakończenie dodam, że największą ilość receptorów dotykowych spotykamy na twarzy, a zwłaszcza na palcach, bez względu na. to w jakie pochwy rogowe są one zaopatrzone. 2) Gruczoły skórne. Naskórek skóry tworzy wiele gruczołów, z których najważniejszym i są-gruczoły potowe, i-gruczoły łojowe. Continue reading „Gruczoly skórne”

Gruczoly potowe maja ksztalt nader wydluzonych cewek

Z powyższego wynika, że dwie te pochodne skóry są wykładnikami wysokiego poziomu temperatury wewnętrznej ssaków i jej stałości. Gruczoły potowe mają kształt nader wydłużonych cewek, których część wydzielnicza, zwinięta w kłębek, sięga aż w głąb warstwy siateczkowatej skóry właściwej. Stąd przewód wydzielniczy podąża. w stronę naskórka i przebiwszy go wzdłuż charakterystycznej spirali otwiera się tzw. porem potowym na powierzchni skóry. Continue reading „Gruczoly potowe maja ksztalt nader wydluzonych cewek”

Trzon wlosa

Warstwa Huxleya styka się bezpośrednio z naskórkiem włosowym. W części zbliżonej do powierzchni wolnej skóry, pochwa nabłonkowa tworzy gruczoł łojowy, który usuwa swą wydzielinę przez tenże otwór skóry, poprzez który wysuwa się włos w czasie jego wzrostu. Na łącznotkankowej pochwie skórnej przymocowują się charakterystyczne, gładkie – m m. stroszące włosy (mm. arrectores pilorum). Continue reading „Trzon wlosa”