Wlókna naczyniorozszerzajace

Należy zaznaczyć, że pod- czas gdy włókna naczyniozwężające opuszczają rdzeń za pośrednictwem jego korzonków brzusznych i poprzez gałązki łączące białe przedostają się do zwojów pnia współczulnego, to włókna naczyniorozszerzające ciągną się od jądra współczulnego do nn. obwodowych drogą korzonków grzbietowych. Włókna naczyniorozszerzające, jak wspomniałem, posiadają charakter przywspółczulny, czego wyrazem jest ich wrażliwość na atropinę. Zarówno włókna naczyniorozszerzające, jak i włókna naczyniozwężające pochodzenia rdzeniowego udają się do skóry, gdzie są w stanie wpływać na regulowanie temperatury wewnętrznej ciała. Na szczególną uwagę zasługują stosunki, zachodzące w trzewiach jamy brzusznej. Continue reading „Wlókna naczyniorozszerzajace”

Zakonczenia nerwów wegetatywnych

Zakończenia nerwów wegetatywnych w zatoce szyjnej l łuku tętnicy głównej są nie tylko wrażliwe na podniety mechaniczne, lecz także na bodźce chemiczne, to znaczy, że różne, ciała chemiczne oraz jady bakteryjne, krążące we krwi, mogą podrażniać chemoreceptory skupione w kłębku szyjnym (glomus caroticum) i kłębku tętnicy głównej (glomus aorticum); powodując na drodze odruchu wegetatywnego zmiany napięcia ośrodka naczyniowego, co w wyniku daje również efekt spadku lub podniesienia ciśnienia krwi. Nerwice naczyniowe W zakłóceniu sprawnej regulacji wegetatywnej naczyń mogą powstawać tzw. nerwice naczyniowe. Jedną z postaci nerwic naczyniowych jest dermografizm. Objawia się on tym, że naczynia skórne, które są wtedy wrażliwe na podrażnienie dotykiem, ulegają rozszerzeniu lub zwężeniu . Continue reading „Zakonczenia nerwów wegetatywnych”

gruczoly skórne

Ciałko takie składa się z jednej, przekształconej, komórki nabłonkowej odbiorczej, z którą styka się miseczkowate zakończenie włókna nerwowego (meniscus). Naskórek jest podłożem, z którego rozwija się wiele pochodnych, że wymienię tylko: szkliwo zębowe, ślinianki, gruczoły skórne, uwłosienie, zasadnicze składniki narządów pazurowych i wreszcie sutki. Grubość naskórka waha się w szerokich granicach u poszczególnych ssaków oraz jest zmienna w zależności od okolic ciała. A więc np. wybitnie grubym naskórkiem odznaczają się Hippopotamidae, Rhinocerotidoe i Proboseidea (tzw. Continue reading „gruczoly skórne”

W obrebie glebszych warstw naskórka znajdujemy mniej lub wiecej liczne-wolne zakonczenia galazek nerwowych czuciowych

W obrębie głębszych warstw naskórka znajdujemy mniej lub więcej liczne-wolne zakończenia gałązek nerwowych czuciowych. Zakończenia te uchodzą za stacje odbiorcze bodźców bólowych, mogą więc być nazwane – receptorami bólowymi. Podrażnienie ich następuje prawdopodobnie na drodze chemicznej, a mianowicie przez wydzielinę zniszczonych lub okaleczonych komórek naskórkowych. Tutaj mają również swe siedlisko (na pograniczu ze skórą właściwą)-receptory chłodowe, tj. ciałka czuciowe, odbierające bodźce, powstałe na skutek obniżenia temperatury. Continue reading „W obrebie glebszych warstw naskórka znajdujemy mniej lub wiecej liczne-wolne zakonczenia galazek nerwowych czuciowych”

Ostatnia warstwe naskórka, warstwe najbardziej jej powierzchowna, stanowi

Ostatnią warstwę naskórka, warstwę najbardziej jej powierzchowną, stanowi 5) – warstwa rogowa (stratum corneum), składająca się z większej lub mniejszej ilości warstw komórek zrogowaciałych, obumarłych wskutek przeistoczenia się zawartości komórek w swoistą substancję, zwaną – keratyną. Ta mianowicie warstwa stanowi rzeczywistą ochronę powłok przed czynnikami zewnętrznymi. Komórki rzędu powierzchownego warstwy rogowej ulegają ustawicznemu złuszczaniu, będąc w zamian zastępowane komórkami młodszymi rzędu głębszego. Wytworami rogowymi są – łuski rogowe (squamae corneae), pokrywające ciało u Xenarthra, a kończyny i ogon u wielu spośród Insectivorc: i Rodentia. Obecność ich dowodzi, że przodkowie ssaków byli częściej wyposażeni w pancerze rogowe, przypominające analogiczne pancerze gadów. Continue reading „Ostatnia warstwe naskórka, warstwe najbardziej jej powierzchowna, stanowi”

Warstwa kolczasta

Należy zaznaczyć, że warstwa rozrodcza naskórka jest jego warstwą rodowo i osobniczo najstarszą i najwcześniejszą, albowiem zarówno naskórek Bezczaszkowców (Acrania, np. rodzaj Branchiostoma), jak i młodych zarodków składa się jedynie z tej warstwy. 2) – Warstwa kolczasta (stratum. epinosum. ), jak i wszystkie pozostałe warstwy naskórka, jest pochodną warstwy rozrodczej i charakteryzuje się przemianami chemicznymi w protoplazmie komórek, prowadzącymi ostatecznie do powstania istoty rogowej. Continue reading „Warstwa kolczasta”

gruczoly skórne

Całokształt materiału, zawartego w niniejszym dziale, rozpatrzyjmy w kolejności następującej: 1) – budowa skóry, 2) – gruczoły skórne, 3) – uwłosienie, 4)- opuszki kończyn, 5) – narządy pazurowe i 6) – rogi. 1) powłoka ogólna (integumentm commune), zwana potocznie – skórą jest utworem, rozwijającym się z dwóch listków zarodkowych, z ektodermy powierzchownej ciała oraz z mezodermalnego dermatomu . Zgodnie z powyższym, rozróżniamy w skórze dwa zasadnicze składniki: – naskórek(epidermie), pochodzenia ektodermalnego wraz z licznymi jego pochodnymi oraz – skórę właściwą (corium s. derma), pochodzenia mezodermalnego, nieporównanie uboższą w wytwory pochodne . Naskórek(epidermie) stanowi część powierzchowną powłok, która w środowisku lądowym, a więc u ssaków, ulega znacznemu uwielowarstwieniu. Continue reading „gruczoly skórne”

Wysokosc brodawek pozostaje w scislym stosunku do beznaczyniowego naskórka

Wysokość brodawek pozostaje w ścisłym stosunku do beznaczyniowego naskórka. Często, zwłaszcza na powierzchniach dłoniowych rąk i stóp, łączą się one w wydłużone listewki skórne(cristae -cutaneae), tak dobrze widoczne na rękach ludzkich. W obrębie brodawek mogą występować swoiste komórki barwikowe-chlomatofoly, wędrujące niekiedy w głąb naskórka. Komórki te wraz z ziarnistościami melaninowymi, powyżej wspomnianymi, nadają skórze zabarwienie ciemne. Warstwa siateczkowa (stratum. Continue reading „Wysokosc brodawek pozostaje w scislym stosunku do beznaczyniowego naskórka”