Ogólny spadek lub podwyzszenie cisnienia krwi

Ogólny spadek lub podwyższenie ciśnienia krwi powstaje przede wszystkim z powodu zmian w ośrodku naczyniowym, to jest wskutek jego zmniejszonego lub zwiększonego napięcia. Zmiana napięcia ośrodka naczyniowego może być wywołana albo z kory mózgowej jako tzw. wpływ psychiczny, albo, co ma znaczenie większe. Punkt uchwytu dla układu pressoreceptorów znajduje się w samych naczyniach, mianowicie w łuku tętnicy głównej i w zatoce szyjnej, W tych odcinkach naczyniowych mamy budowę sprężystą, nie zaś mięsną i tutaj znajduje się pole odbiorcze dl; bodźców przenoszących się albo przez nervus depressor z łuku tętnicy głównej,albo przez nerwy Heringa: z zatoki szyjnej. Bodźcem dla zakończeń wymienionych nerwów jest ciśnienie krwi i dlatego są to bodźce natury mechanicznej. W zależności więc od większego lub mniejszego ciśnienia krwi w układzie tętniczym występuje albo stan zwiększonego, albo zmniejszonego napięcia ośrodka naczyniowego- i w wyniku podwyższenie lub spadek ciśnienia krwi w układzie tętniczym w związku ze zwężeniem lub -rozszerzeniem naczyń. Obniżenie ciśnienia w zatoce szyjnej wywołuje również zwężenie żył, natomiast podniesienie sprowadza ich rozszerzenie. [hasła pokrewne: monoterapia, mutacje somatyczne, rtg zębów ]

Powiązane tematy z artykułem: monoterapia mutacje somatyczne rtg zębów