Odchylenie sympatii sercowej lewej od częstoskurczu komorowego w katecholaminowym tachykardii cd

Dolna część gwiezdnego zwoju jest usuwana wraz z drugą i trzecią zwojami piersiowymi; czwarty zwojów jest kauteryzowany. Zachowanie górnej połowy gwiezdnego zwoju zapobiega wystąpieniu zespołu Hornera. Dyskusja
Katecholaminergiczny polimorficzny częstoskurcz komorowy jest chorobą nowotworową dotykającą młodych ludzi, w niektórych z nich obecne terapie są niezadowalające. Bodźce adrenergiczne wywołują zagrażające życiu arytmie, które trudno jest leczyć. Leczenie blokadą .-adrenoreceptorów nie zapewnia pełnej ochrony ani implantacji ICD.11 Zastosowanie ICD jest szczególnie źle dostosowane do leczenia polimorficznego częstoskurczu komorowego z katecholaminami, ponieważ ból i strach generowane przez wstrząsy mogą inicjować arytmiczne burze i skutkować w wielu wstrząsach, z poważnymi konsekwencjami psychologicznymi u dzieci.15 Lewa sympatyczna odnerwienie serca może być wykonalnym rozwiązaniem dla pacjentów z polimorficznym częstoskurczem komorowym katecholaminergicznym, którzy nie są w pełni chronieni przez beta-blokery, jak opisywani tutaj pacjenci.
Wykazano, że arytmogenny mechanizm w katecholaminergicznym polimorficznym komorowym tachykardii obejmuje indukowaną katecholaminą aktywację cyklicznej zależnej od AMP kinazy białkowej A, która fosforyluje kilka kluczowych białek obsługujących Ca2 +, w tym RYR2. Zwiększa to uwalnianie wapnia aktywowane wapniem z retikulum sarkoplazmatycznego. Zmutowane kanały RYR2 mają efekt wzmocnienia funkcji, co skutkuje nadmiernym uwalnianiem wapnia podczas aktywacji układu współczulnego, które generuje depolaryzujące prądy błonowe, co z kolei prowadzi do opóźnionych zaburzeń pozapolarnych i arytmii serca.16,17 Stąd dwa najbardziej krytyczne etapy arytmii katecholaminergicznego polimorficznego częstoskurczu komorowego to wzrost poziomu katecholamin i towarzyszące temu zwiększone uwalnianie wapnia. Strategia terapeutyczna lewostronnego odnerwienia współczulnego koncentruje się na zakłócaniu uwalniania norepinefryny na poziomie miokardium.
Lewe odnerwienie współczulne przerywa główne źródło norepinefryny uwalnianej w sercu i ma wiele działań antyarytmicznych. 14 Operacja zwiększa próg migotania komór13 i zwiększa refragmację komorową.18 Ponieważ odnerwienie sympatyczne serca jest odrodzeniem wstępnym, nie ma reinerwacji. Ponadto, ponieważ lewe odnerwienie współczulne nie całkowicie eliminuje katecholaminy w komorach, operacja nie prowadzi do nadwrażliwości po odnerwieniu (tj. Nadmiernej odpowiedzi na katecholaminy) .19
Wykazano, że lewe odnerwienie współczulne jest wysoce skuteczne w podgrupie wysokiego ryzyka pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego20. Wśród pacjentów z zespołem długiego QT, którzy nie byli chronieni przez pełną dawkę terapii beta-blokerami, główne zdarzenia arytmiczne zostały zmniejszone o 90% po średnim okresie obserwacji 8 lat. 21
Lewe odnerwienie współczulne nie wyklucza wszczepienia ICD. W stosownych przypadkach strategia kliniczna polegałaby na zastosowaniu ICD jako siatki bezpieczeństwa wraz z lewym odnerwieniem współczulnym w połączeniu z beta-blokerami, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia arytmii zagrażających życiu.
Uważa się, że beta-adrenolityki, powszechnie uważane za leczenie pierwszego rzutu w przypadku polimorficznego częstoskurczu komorowego katecholamin, charakteryzują się wysokim wskaźnikiem powodzenia u niektórych, 8,22, ale nie u wszystkich, 9,23 badaczy
[przypisy: allegro kontakt telefoniczny z obsługą, iphone 5s case allegro, szpital 105 ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro kontakt telefoniczny z obsługą iphone 5s case allegro szpital 105