napadowe migotanie przedsionków

Do węzłów sercowych, posiadających swój własny automatyzm, dochodzą zakończenia nerwowe z układu wegetatywnego, które pod wpływem podrażnień mogą zmienić czynność automatyczną węzłów. Wskutek tego powstaje zaburzenie rytmu serca, które może się przejawiać dodatnim lub ujemnym chronotropizmem, to znaczy powstać może przyśpieszenie lub zwolnienie czynności serc w zależności od tego, które zakończenia nerwowe zostały podrażnione Układ więc wegetatywny zmienia automatyzm serca, czyli zwiększa lub zmniejsza liczbę wytwarzanych bodźców w węzłach sercowych. W zakresie batmotropizmu serca, zwichnięty w swojej równowadze układ wegetatywny może wywołać powstawanie skurczów dodatkowych serca zarówno przedsionkowych jak i komorowych. Czasami skurcze dodatkowe mogą układać się rytmicznie w postaci bigamii, trigemii i quadrigemii lub też występować napadowo w postaci tak zwanych skurczów dodatkowych skupionych. Niekiedy znów w związku ze zwichnięciem równowagi układu wegetatywnego może powstać napadowe migotanie przedsionków, które stwarza stan, zwany niemiarowością całkowitą a elektrokardiogramie widzimy wtedy oko 400-600 drobnych fal przedsionkowych lub zupełny ich brak z bezładnym co do czasu zjawianiem się zespołów komorowych. [patrz też: krzewy ozdobne allegro, terapia orthokine Warszawa, terapia orthokine ]

Powiązane tematy z artykułem: iphone 5s case allegro krzewy ozdobne allegro terapia orthokine