Mutacje somatyczne STAT3 w dużej ziarnistej białaczce limfatycznej AD 3

Analiza statystyczna
Pacjentem wskaźnikowym był 70-letni mężczyzna z nieleczoną dużą ziarnistą białaczką limfatyczną i neutropenią 3. stopnia. Panel A pokazuje wyniki cytometrii przepływowej. Barwienie limfocytów CD3 i CD16 / 56 wykazało, że większość komórek była CD3-dodatnia, a CD16 / 56-ujemna (lewy wykres); 92% komórek bramkowanych CD3 + było CD4-ujemnych i CD8-dodatnich (średni wykres). Komórki T CD8 + wyrażały receptor komórek T alfa i beta (prawy wykres). APC oznacza allofikocyjaninę, cyjanek Cy7 7, izotiocyjanian FITC fluoresceiny, fikoerytrynę PE, receptor limfocytów T-receptor TCR ab alfa i beta oraz TCR gd gamma i delta. Panel B pokazuje wyniki V. i sekwencjonowanie walidacyjne komórek posortowanych CD8. Gdy próbkę uzyskano do analizy sekwencjonowania egzomu, pacjent miał jeden duży, głównie klon komórek T: 94% komórek CD8 + składało się z pojedynczego klonu V.16 (górny wykres). Heterozygotyczną mutację STAT3 SH2 T . A (białko D661V) wykryto w komórkach T CD8 + (dolny wykres).
Pacjentem wskaźnikowym był 70-letni mężczyzna z nieleczoną typową dużą ziarnistą białaczką limfocytową z limfocytów T. Figura 1A pokazuje wyniki na cytometrii przepływowej. Kompleksowe sekwencjonowanie oczyszczonych komórek białaczkowych CD8 + i komórek kontrolnych CD4 + od pacjenta z indeksem dało w przybliżeniu 61,1 miliona i 60,2 miliona odczytów, które można odwzorować na genom referencyjny (Fig. S1 w Dodatku Uzupełniającym). Długość odczytu na końcu parzystym wynosiła 82 nukleotydy. Po wywołaniu mutacji somatycznych i walidacji przez sekwencjonowanie kapilarne stwierdzono, że geny dla przetwornika sygnału i aktywatora transkrypcji 3 (STAT3), receptora zmiatającego makrofagów (MSR1) i homeoboxu C9 (HOXC9) niosą somatyczne heterozygotyczne mutacje specyficzne dla komórki CD8 + populacja. Mutacje w STAT3 i MSR1 wprowadziły substytucję aminokwasową w kodowanych białkach, podczas gdy mutacja w HOXC9 była delecją aminokwasu (Tabela S4 w Dodatku Uzupełniającym). (Mutacja STAT3 jest pokazana na Figurze 1B i na Fig. S2 w Uzupełniającym Dodatku.) Żadne geny fuzyjne nie zostały zidentyfikowane przez sekwencjonowanie RNA.
Mutacja STAT3 D661V w Pacjentach Indeksu
Rysunek 2. Rysunek 2. Lokalizacja mutacji STAT3 i krystalicznej struktury homodimeru STAT3. Wszystkie siedem mutacji STAT3 (D661V, D661Y, D661H, N647I, K658N, Y640F i Y657_K658insY) znajduje się w domenie SH2 białka STAT3 i dzieli je tylko kilka aminokwasów, jak pokazano w liniowej reprezentacji STAT3 pierwsza sekwencja (panel A)
[hasła pokrewne: terapia orthokine, allegro kontakt telefoniczny z obsługą, Warszawa terapia orthokine ]

Powiązane tematy z artykułem: allegro kontakt telefoniczny z obsługą rtg zębów terapia orthokine