Pembrolizumab w porównaniu do chemioterapii z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca o niedrobnokomórkowym zaawansowaniu dodatnim od PD-L1 ad

Jednak większość pacjentów z NSCLC nie zawiera tych onkogennych kierowców, a dla tych pacjentów opcje leczenia są ograniczone do chemioterapii cytotoksycznej. U pacjentów włączonych do badania KEYNOTE-001, u których uprzednio nie leczono NSCLC i odsetka nowotworów PD-L1 50% lub więcej, pembrolizumab (podawany co 2 lub 3 tygodnie w dawce 10 mg na kilogram masy ciała) był z odsetkiem odpowiedzi wynoszącym 58,3%, mediana przeżycia wolnego od progresji 12,5 miesiąca i 24-miesięcznego całkowitego przeżycia wynoszącego 60,6% .4 W międzynarodowym, randomizowanym, otwartym badaniu k...

Glównym zadaniem paznokci jest tworzenie sztywnych oporów

W czasie tej wędrówki blaszka grzbietowa paznokcia grubieje, dzięki zrogowaceniom, powstającym na blaszkach skórnych. Głównym zadaniem paznokci jest tworzenie sztywnych oporów, o które mogą się wspierać silnie unerwione opuszki palcowe (pulvini digitales), a dopiero na drugim planie jest ich znaczenie jako narządów hakowatych, mogących służyć do zaczepiania się o chwytane przedmioty, oraz jako narządów służących do usuwania owadów. Pazury(ungues) są utworami rogowymi, tworzącymi zakończenia palców u ssaków, zwanych Pazurowcami (Unguiculata). Należą do nich wszystkie ...

Stopniowe wydluzanie sie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego

Stopniowe wydłużanie się czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego i wypadanie skurczów komór przebiega okresowo. Zaburzenia dromotropowe rytmu serca i różne jego stopnie zależą przede wszystkim od stanu napięcia lub podrażnienia nerwu błędnego i można je uzyskać albo przez bezpośrednie drażnienie nerwu błędnego, albo przez podrażnienie jego ośrodków, albo też na drodze odruchowej z zatoki szyjnej lub jamy brzusznej, wreszcie przez wprowadzenie acetylocholiny lub środków ją ochraniających, czyli środków wagomimetycznych. Podrażnienie nerwów współczulnych wywołuje...

Zespół Parkinsona u użytkowników Methcathinone i rola manganu ad

Wyposażony w powyższe cechy narząd pazurowy jest - paznokciem, cechującym kończyny Człowiekowatych, a z pewnymi zastrzeżeniami i kończyny innych naczelnych. Powracając do opisu blaszki grzbietowej, zaznaczymy, że posiada ona dwie powierzchnie, a mianowicie wolną – powierzchnię grzbietową (facies Libera) i umocowaną w łożysku paznokciowym –powierzchnię skórną (jacies dermica). Powierzchnia skórna spoczywa na szeregu drobnych, podłużnych, nader niskich –blaszek skórnych (laminae dermales), zbudowanych ze skóry właściwej, okrytej warstwą rozrodczą naskórka...

Najnowsze zdjęcia w galerii gabinetokulistyczny.info:

327#terapia orthokine , #iphone 5s case allegro , #dermatolog na nfz warszawa , #usg olsztyn , #rtg zębów , #usuwanie naczynek kraków , #mutacje somatyczne , #leczenie ambulatoryjne , #półpasiec na głowie , #monoterapia ,