Skuteczność i bezpieczeństwo rekombinowanego czynnego czynnika VII w przypadku ostrego krwotoku wewnątrzczaszkowego ad 6

Nie obserwowano zwiększenia częstości powikłań żylnych za pomocą leczenia rFVIIa; wystąpił bezwzględny wzrost o 5% częstości występowania poważnych zdarzeń niepożądanych dotyczących zakrzepicy tętniczej w grupie otrzymującej 80 .g rFVIIa na kilogram w porównaniu z grupą placebo (P = 0,04) (Tabela 3). Częstość podwyższonych wartości troponiny I wynosiła 15%, 13% i 22%, a częstość zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST wynosiła 1,5%, 0,4% i 2,0% w grupie placebo, a grupy otrzymujące 20 .g i 80 .g rFVIIa na kilogram. Dowody CT na ostry...

Wlókna wspólczulne

Włókna współczulne są jedyną drogą, łączącą ośrodek naczyniowy z naczyniami krwionośnymi oraz ośrodek regulujący ciepłotę z gruczołami potowymi. Wszelka regulacja naczyniowa odbywa się na drodze zwiększonego i zmniejszonego napięcia nerwu współczulnego - bez zasadniczego działu nerwu błędnego. Czynną jednak rozszerzenie naczyń w mięśniach kończyn występuje przez podrażnienie włókien cholinergicznych, znajdujących się w nerwach współczulnych, gdyż - jak stwierdzają nowsze badania - nerwy naczyń, dochodzących do mięśni i należących do...

Rewolucja długowieczności: zalety i wyzwania życia długiego życia

Ta książka o trwającej rewolucji w ludzkiej długowieczności i jej implikacjach dla społeczeństwa została napisana przez Roberta Butlera, profesora geriatrii, który nadal pracuje w wieku 80 lat. Książka jest wyjątkowa, ponieważ Butler opisuje nie tylko problemy medyczne i społeczne, które można się spodziewać w Stanach Zjednoczonych, gdy pokolenie wyżu demograficznego osiągnie wiek emerytalny, ale także sugeruje odważne i radykalne rozwiązania nadchodzących problemów. Butler był dyrektorem założycielem Narodowego Instytutu ds. Starzenia się Narodowego...

Zginanie krzywej kosztów poprzez zachęty rynkowe ad

Badania wykazały spadek czynności płuc u osób niepalących z astmą po kontrolowanym zagrożeniu środowiskowym dymem tytoniowym. Dzieci i młodzież
Szacuje się, że 47 milionów nastolatków i kolejne 100 000 młodych ludzi w wieku poniżej 13 lat pali. Dym tytoniowy stwarza poważne problemy we wczesnym życiu, a nawet u płodu48. Uszkodzenia powodowane przez toksyny w dymie papierosowym w tych najbardziej wrażliwych okresach, w których płuca ulegają wzrostowi i przebudowie, mają ważne znaczenie dla późniejszego życia9. Niedawny raport48 zauważył, że ...

Najnowsze zdjęcia w galerii gabinetokulistyczny.info:

327#usg olsztyn , #rtg zębów , #usuwanie naczynek kraków , #mutacje somatyczne , #leczenie ambulatoryjne , #półpasiec na głowie , #monoterapia , #usg genetyczne warszawa , #szpital 105 , #allegro kontakt telefoniczny z obsługą ,