dermatolog na nfz warszawa

Wlókna wspólczulne

Włókna współczulne są jedyną drogą, łączącą ośrodek naczyniowy z naczyniami krwionośnymi oraz ośrodek regulujący ciepłotę z gruczołami potowymi. Wszelka regulacja naczyniowa odbywa się na drodze zwiększonego i zmniejszonego napięcia nerwu współczulnego - bez zasadniczego działu nerwu błędnego. Czynną jednak rozszerzenie naczyń w mięśniach kończyn występuje przez podrażnienie włókien cholinergicznych, znajdujących się w nerwach współczulnych, gd...

Krawedz podeszwowa

Krawędź podeszwowa, stanowiąca główną linię podparcia kończyny, jest położona poziomo, spotykając się z krawędzią koronową u kąta ściennego (arigulus parietalis). Powierzchnia zewnętrzna puszki kopytowej jest na przedzie pochylona pod kątem 50°-55° (Schmaltz) w stosunku do poziomu w kończynach przednich, w kończynach zaś tylnych kąt nachylenia wynosi 55°-60° (Schmaltz). Po bokach blaszka grzbietowa jest ustawiona bardziej stromo. Na podłożu twardym, nieu...

Rewolucja długowieczności: zalety i wyzwania życia długiego życia

Ta książka o trwającej rewolucji w ludzkiej długowieczności i jej implikacjach dla społeczeństwa została napisana przez Roberta Butlera, profesora geriatrii, który nadal pracuje w wieku 80 lat. Książka jest wyjątkowa, ponieważ Butler opisuje nie tylko problemy medyczne i społeczne, które można się spodziewać w Stanach Zjednoczonych, gdy pokolenie wyżu demograficznego osiągnie wiek emerytalny, ale także sugeruje odważne i radykalne rozwiązania nadchodzących pr...

dermatolog na nfz warszawa

U pacjentki występowała zarówno niedokrwistość, jak i neutropenia, leczono ją cyklosporyną i alemtuzumabem. Fosforylacja i translokacja do jądra STAT3
Barwienie immunohistochemiczne próbek z biopsji szpiku kostnego ze zdrowej kontroli i od trzech pacjentów z dużą ziarnistą białaczką limfatyczną. Panele od A do D pokazują skrawki parafinowe z próbek pobranych z biopsji szpiku barwionych przeciwciałami monoklonalnymi przeciwko fosforylowanym STAT3 (pSTAT) (p...

Najnowsze zdjęcia w galerii dermatolog na nfz warszawa :Nerwica serca

Nerwica serca może powstać nie tylko przez bezpośrednie działanie bodźca chorobotwórczego na układ wegetatywny dochodzący do serca, ale także na-drodze odruchowej przy schorzeniach rozmaitych narządów, jak np. żołądka; jelit, wątroby, pęcherzyka żółciowego, nerek, pęcherza moczowego innych. Bodźce chorobotwórcze z tych narządów podrażniają włókna dośrodkowe; których pobudzenie podrażnia z kolei ośrodki wegetatywne ich stan czynny przenosi się na serc...

Ambulatoryjne leczenie gorączki u wybranych dzieci

Kryteria przesiewowe mające na celu identyfikację małych dzieci o niskim ryzyku poważnej infekcji bakteryjnej, jak pierwotnie zaproponowali Dagan i wsp. 1, 2, a następnie zmodyfikowane i użyte przez innych [4] 4, nie obejmują klatki piersiowej ani nakłucia lędźwiowego. Oszczędności uzyskane dzięki podejściu opisanemu przez Baker et al. (Wydanie 11 listopada) 5 byłoby znacznie większe, gdyby można było zrezygnować z tych dwóch testów diagnostycznych.
Jaka ...

Mapowanie śmiertelności Plasmodium falciparum w Afryce w latach 1990-2015 ad 6

Regiony o dużej liczbie zgonów mogą nie mieć najwyższych wskaźników śmierci, ale mimo to reprezentują potrzebę koncentracji zasobów i dostarczania towarów w celu zmniejszenia obciążenia chorobami. Odwrotnie, wiele regionów o bardzo wysokiej śmiertelności wiąże się tylko z umiarkowanymi lub niskimi gęstościami populacji, ale stanowi wyzwanie dla działań prewencyjnych i kontrolujących wektor. Te porównania są często widoczne w jednym kraju. Na przykład w N...