istnieje piec opuszek palcowych

Maximum uwstecznienia doznają opuszki u jednopalczastych Equidae. Istnieje u nich tylko jedna przekształcona – opuszka palcowa (pulrinus digitalis), nawiązująca ścisłą łączność z narządem kopytowym. W opuszce palcowej Koniowatych należy rozróżnić dwie zasadnicze części: część tylną, umieszczoną za puszką kopytową, podzieloną rowkiem na dwie symetryczne piętki (tori digitales), oraz część podeszwową, która skutkiem silnego zrogowacenia wchodzi w skład puszki kopytowej (capsula unllaris). Jest to tzw. -strzałka kopytowa rogowa (furca cornea Ufzgulae). Strzałka kopytowa ma kształt sercowaty, o -podstawie(basie) przechodzącej w piętki. Począwszy od swej podstawy strzałka. ulega stopniowemu przewężeniu ku przodowi, kończąc się – wierzchołkiem(apex), silnie wklinowanym w obrąb puszki kopytowej . Między podstawą i wierzchołkiem rozciąga się blaszka strzałkowa (lamina furcae), oddzielona od ścian puszki kopytowej-rowkami przystrzałkowymi (sulci parafurcales), schodzącymi się u wierzchołka strzałki. W blaszce strzałkowej rozróżniamy: – powierzchnię dolną (facies inf. ), na. której widnieje w pośrodku owalny -rowek strzałkowy (sulcusfurcalis ), ograniczony wyniosłymi – odnogami strzałkowymi (crura furcae) oraz – powierzchnię górną (facies sup. ), za której pośrednictwem strzałka rogowa nawiązuje łączność ze skórą właściwą, pokrytą warstwą rozrodczą naskórka i z tego tytułu otrzymującą nazwę miazgi strzałkowej. [podobne: leczenie ambulatoryjne, dermatolog na nfz warszawa, krzewy ozdobne allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz warszawa krzewy ozdobne allegro leczenie ambulatoryjne