gruczoly skórne

Całokształt materiału, zawartego w niniejszym dziale, rozpatrzyjmy w kolejności następującej: 1) – budowa skóry, 2) – gruczoły skórne, 3) – uwłosienie, 4)- opuszki kończyn, 5) – narządy pazurowe i 6) – rogi. 1) powłoka ogólna (integumentm commune), zwana potocznie – skórą jest utworem, rozwijającym się z dwóch listków zarodkowych, z ektodermy powierzchownej ciała oraz z mezodermalnego dermatomu . Zgodnie z powyższym, rozróżniamy w skórze dwa zasadnicze składniki: – naskórek(epidermie), pochodzenia ektodermalnego wraz z licznymi jego pochodnymi oraz – skórę właściwą (corium s. derma), pochodzenia mezodermalnego, nieporównanie uboższą w wytwory pochodne . Naskórek(epidermie) stanowi część powierzchowną powłok, która w środowisku lądowym, a więc u ssaków, ulega znacznemu uwielowarstwieniu. Warstwami tymi są, wyliczając je od warstwy najgłębszej, tj. tej, która styka się ze skórą właściwą (corium): a) – warstwa rozrodcza składa się z jednej warstwy komórek walcowatych, odznaczających się wielką żywotnością, której oznaką są liczne podziały komórek; tworzące wszystkie następne warstwy naskórka. Uszkodzenie warstwy rozrodczej powoduje powstanie niezacierającej się blizny . Zarówno w samych komórkach, jak i między nimi może występować barwik ziarnisty, nadający skórze zabarwienie ciemne. [hasła pokrewne: usg olsztyn, dentysta warszawa mokotów, rtg zębów ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta warszawa mokotów rtg zębów usg olsztyn