Gruczoly skórne

Zarówno o jednym, jak i o drugim była już mowa poprzednio, nie będziemy więc do tej sprawy powracać O unerwieniu czuciowym skóry były kilkakrotnie wzmianki. Na zakończenie dodam, że największą ilość receptorów dotykowych spotykamy na twarzy, a zwłaszcza na palcach, bez względu na. to w jakie pochwy rogowe są one zaopatrzone. 2) Gruczoły skórne. Naskórek skóry tworzy wiele gruczołów, z których najważniejszym i są-gruczoły potowe, i-gruczoły łojowe. Po wstają one wszystkie drogą pączkowania naskórka w głąb skóry właściwej, są więc, mimo ich topograficznego rozmieszczenia, utworami pochodzenia ektodermalnego. O niektórych gruczołach swoistych (ślinianki, sutki) była mowa w odpowiednich rozdziałach. Gruczoły potowe (glae. sudorijerae) są wraz z uwłosieniem termoregulatorami ciepłoty wewnętrznej ciała, z tym zastrzeżeniem, że podczas gdy uwłosienie przeciwdziała nadmiernej utracie ciepła, to gruczoły potowe wskutek ulatniania się -potu (sudor) powodują ochładzanie powierzchni ciała oraz krwi naczyń skórnych. [więcej w: terapia orthokine, monoterapia, ginekolog pruszków ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog pruszków monoterapia terapia orthokine