Gruczoly miedzypalcowe

Gruczoły międzypalcowe (glae. interdigitales) mieszczą się w przestrzeni międzypalcowej u licznych Przeżuwaczy. Występują one na wszystkich kończynach u Orinae, a jedynie na kończynach tylnych u Cerrus capreolus, Rangijer tarandus, Alces aloes, Dama dama. Brak ich u Bos taurus i u Cerrus elaphus. Częstym siedliskiem gruczołów skórnych dodatkowych jest okolica płciowo-odbytnicza. Występują tutaj gruczoły następujące :-grr. przyodbytnicze (glae. paraanales), np. u śmierdziela (Mephitis), – gr r. kroczowe(glae. perineales) Wiwerowatych, s-: g rr. podogonowe(glae. subcaudaies), np. u borsuka (Meles meles),-g r r. nadoponowe (glae. supracaudalee), np. u Canis vulpes, -g r r. przyogonowe (glae. pericaudales), np. u Cerrus elaphus, -g r r. napletkowe. Inne rodzaje gruczołów mogą być umieszczone w różnych punktach ciała. [więcej w: iphone 5s case allegro, usg olsztyn, usuwanie naczynek kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: iphone 5s case allegro usg olsztyn usuwanie naczynek kraków