CPAP w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym w obturacyjnym bezdechu sennym ad

Opisujemy główne wyniki badania SAVE (Sleep Apnea Cardiovascular Endpoints), wtórnego badania profilaktycznego, które zostało zaprojektowane w celu oceny skuteczności CPAP w zmniejszaniu częstości incydentów sercowo-naczyniowych wśród pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym.24 Metody
Projekt badania i nadzór
Badanie SAVE było międzynarodowym, wieloośrodkowym, randomizowanym, równoległym badaniem otwartym, z zaślepioną oceną punktu końcowego. Szczegóły projektu i planu analizy procesu zostały już opublikowane.24,25 Komitet wykonawczy (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu) zaprojektował badanie i nadzorował przebieg badania i zbiór danych. Instytut Adelaide ds. Zdrowia Snu z Flinders University of South Australia był odpowiedzialny za ogólne zarządzanie badaniem i zapewnił analizę podstawowego laboratorium snu oraz monitorowanie danych CPAP i leczenia w ośrodkach. Badacze z George Institute for Global Health koordynowali proces, zarządzali bazą danych i przeprowadzali analizy statystyczne. Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność danych i analiz oraz wierność wersji próbnej protokołu, dostępnej pod adresem. Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo monitorowała niezauważone wyniki prób i zdarzenia bezpieczeństwa. Protokół badania został zatwierdzony przez wszystkie właściwe organy regulacyjne i komisje etyczne w uczestniczących ośrodkach. Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Głównymi źródłami finansowania badania były National Health and Medical Research Council of Australia i Philips Respironics. Darowizny rzeczowe zostały przekazane przez Respironics za sprzęt CPAP i przez ResMed za urządzenia do diagnostyki bezdechu sennego. Żadna z agencji finansujących nie przyczyniła się do zaprojektowania procesu, zebrania lub analizy danych, napisania manuskryptu ani decyzji o przesłaniu manuskryptu do publikacji.
Pacjenci i procedury
Pacjenci byli rekrutowani w 89 klinikach w 7 krajach; Kryteria kwalifikowalności obejmowały wiek od 45 do 75 lat, rozpoznanie choroby wieńcowej lub choroby naczyń mózgowych oraz rozpoznanie umiarkowanego do ciężkiego obturacyjnego bezdechu sennego. Rozpoznanie umiarkowanego do ciężkiego obturacyjnego bezdechu sennego, który został zdefiniowany jako wskaźnik desaturacji tlenu (liczba razy na godzinę podczas zapisu w oksymetrii, że poziom nasycenia krwi tlenem spadł o co najmniej 4 punkty procentowe od wartości wyjściowej) o co najmniej 12 , zostało ustalone przy użyciu domowego urządzenia do badania przesiewowego (ApneaLink, ResMed) i zostało potwierdzone przez przegląd danych w centralnym laboratorium snu rdzeniowego. Pacjenci zostali wykluczeni z badania, jeśli zgłosili ciężką senność w ciągu dnia (wynik Epworth Sleepiness Scale> 15, wyniki wahały się od 0 do 24, z wyższymi wynikami wskazującymi na większą ostrość) lub uznano, że mają zwiększone ryzyko wypadku od zaśnięcia, jeśli mieli bardzo ciężką hipoksemię (wysycenie tlenem <80% przez> 10% czasu nagrania) lub jeśli mieli wzór oddychania Cheyne-Stokes na zapisie ciśnienia w nosie ApneaLink.
Potencjalni uczestnicy musieli mieć minimalny poziom przestrzegania terapii CPAP, która została zdefiniowana jako średnia z 3 godzin na noc podczas 1-tygodniowego okresu początkowego, w którym zastosowano pozorne CPAP (tj. CPAP przy subterapeutycznej presji)
[patrz też: krzewy ozdobne allegro, mutacje somatyczne, dentysta warszawa mokotów ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta warszawa mokotów krzewy ozdobne allegro mutacje somatyczne