budowa wlosów

Pomimo pozorów, budowa włosów oraz ich rozmieszczenie przedstawiają się dość zawile. We – włosie(pilum) rozróżniamy następujące części: wystający ponad poziom naskórka –trzon włosa (scapus pili) oraz część ukrytą w pochwie włosowej – korzeń włosowy (radix pili). Korzeń włosowy wykazuj e na swym początku miseczkowate zgrubienie –cebulkę włosową (bulbus pili), obejmującą grzybowatą, łącznotkankową – brodawkę włosową (papilla pili), której. pętle naczyniowe służą do odżywiania cebulki. Warstwa komórek cebulki, stykająca się z brodawką, stanowi – warstwę rozrodczą (stratum. germinatirum), odgrywającą podobną rolę w stosunku do włosa, jak takaż warstwa odnośnie do naskórka. Korzeń włosowy jest umieszczony w zachyłku, utworzonym przez naskórek, zwanym – pochwą włosową (vagina pili). Budowa włosa nie jest jednolita. Zasadniczo wchodzą w skład jego następujące elementy. Część osiową stanowi pasmo komórek, zwane – istotą rdzeniową. Istotę tę otacza grubszy płaszcz – istoty korowej, okryty z kolei cieniutkim – naskórkiem włosowym. [patrz też: półpasiec na głowie, dentysta warszawa mokotów, leczenie ambulatoryjne ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta warszawa mokotów leczenie ambulatoryjne półpasiec na głowie