Analogiczne zabezpieczenia znajdujemy i w scianach zyl czczych

Wniosek z tego jest prosty. Działaniu przyśpieszającemu ukł. współczulnego odpowiada funkcja, polegająca na umożliwieniu większego przepływu krwi przez tt. wieńcowe. Funkcji zaś hamującej n. X- przypada rola wywoływania zmniejszonego przepływu krwi przez wspomniane naczynia, co jest zupełnie zgodne z rzeczywistością. Znaczenie włókien naczyniowoczuciowych nie ogranicza się do obecności n. zatokowego (X) i n. aortowego. Powyższe zabezpieczenia ochronne serca rozpościerają się, oczywiście, tylko na kontrolę stanu tętniczego, wywierając mały wpływ na pozostałe składowe ukł. naczyniowego. Analogiczne zabezpieczenia znajdujemy i w ścianach żył czczych (vv. cavae), a mianowicie za pośrednictwem włókien naczyniowoczuciowych n. X, których podrażnienie może wpływać drogą odruchową na pracę serca. Powracając do sprawy ośrodków naczynioworuchowych wolno przypuszczać, że interweniują one tylko w okolicznościach wyjątkowych lub gdy chodzi o przestrojenie pojemności sieci naczyniowej większego odcinka ciała, natomiast dla fizjologicznego przekrwienia narządu w czasie jego zwykłej pracy wystarczy samoregulacja drogą chemiczną (C02, kw. mlekowy) lub przy pomocy niższych instancji układu nerwowego. Pod tym ostatnim określeniem rozumiem komórki zwojowe, wbudowane w samą ścianę naczyń lub umieszczone w najbliższych zwojach współczulnych. Na ogół więc sprawa przedstawia się podobnie, jak to się dzieje np. w obrębie przewodu pokarmowego. [podobne: iphone 5s case allegro, mutacje somatyczne, usuwanie naczynek kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: iphone 5s case allegro mutacje somatyczne usuwanie naczynek kraków