Dostosuj rodzaj soczewek do swojej wady wzroku.

Soczewki kontaktowe są przeznaczone dla osób, które cenią sobie komfort i wygodę, planują na stałe zrezygnować z noszenia okularów oraz prowadzą aktywny tryb życia. Wśród nich możemy wyróżnić soczewki miesięczne, które po okresie jednego miesiąca należy wymienić na nowe. Potrzebne są do nich dodatkowe akcesoria – w postaci pojemniczka oraz specjalnego płynu. Osoby, które planują nosić soczewki wyłącznie sporadycznie, powinny zaopatrzyć się w te jednodniowe. Istotna jest pielęgnacja, aby nie występował osad białkowy ani też nie osadzał się drobnoustroje. Continue reading „Dostosuj rodzaj soczewek do swojej wady wzroku.”

Tonometria jako jedna z kluczowych badań.

Gdy widziany obraz staje się niewyraźny, nie potrafimy zatrzymać wzroku w jednym miejscu, w polu widzenia pojawia się zaciemniony obszar – to znak, że należy wybrać się do lekarza. Gabinet okulistyczny oferuje wiele rodzajów badań, które umożliwiają zdiagnozowanie naszych dolegliwości. Wśród nich wyróżnia się komputerowe badanie wad wzroku, biomikroskopie przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej (dna oka), bezkontaktowy i aplanacyjny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, gonioskopię, laserową kalkulację soczewek wewnątrzgałkowych, pomiar grubości rogówki, komputerowe badanie pola widzenia, angiografia fluoresceinową, optyczna tomografia koherentna. Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, czyli tonometria, to jedno z najczęściej wykonywanych podstawowych badań. Prawidłowo takie ciśnienie powinno wynosić 10-21 mmHg. Continue reading „Tonometria jako jedna z kluczowych badań.”

Napadowy czestoskurcz lub napadowe migotanie przedsionków

Może również powstać trzepotanie przedsionków z miarową na ogół, lecz szybką czynnością serca. Przedsionki biją wtedy 200-300 razy na minutę, komory zaś znacznie mniej. Niekiedy znów zwiększone napięcie nerwu współczulnego może przejawić się jako częstoskurcz napadowy (tacłvycardia paroxysmalis), powstały z działania obcorodnego bodźca, który zamiast prawidłowego bodźca pobudza czynność serca. Napadowy częstoskurcz lub napadowe migotanie przedsionków wiąże się ze stanem podrażnienia nerwu współczulnego lub porażenia nerwu błędnego. Zwichnięty w swojej równowadze układ wegetatywny może wywołać zaburzenia w dromotropizmie serca. Continue reading „Napadowy czestoskurcz lub napadowe migotanie przedsionków”

napadowe migotanie przedsionków

Do węzłów sercowych, posiadających swój własny automatyzm, dochodzą zakończenia nerwowe z układu wegetatywnego, które pod wpływem podrażnień mogą zmienić czynność automatyczną węzłów. Wskutek tego powstaje zaburzenie rytmu serca, które może się przejawiać dodatnim lub ujemnym chronotropizmem, to znaczy powstać może przyśpieszenie lub zwolnienie czynności serc w zależności od tego, które zakończenia nerwowe zostały podrażnione Układ więc wegetatywny zmienia automatyzm serca, czyli zwiększa lub zmniejsza liczbę wytwarzanych bodźców w węzłach sercowych. W zakresie batmotropizmu serca, zwichnięty w swojej równowadze układ wegetatywny może wywołać powstawanie skurczów dodatkowych serca zarówno przedsionkowych jak i komorowych. Czasami skurcze dodatkowe mogą układać się rytmicznie w postaci bigamii, trigemii i quadrigemii lub też występować napadowo w postaci tak zwanych skurczów dodatkowych skupionych. Niekiedy znów w związku ze zwichnięciem równowagi układu wegetatywnego może powstać napadowe migotanie przedsionków, które stwarza stan, zwany niemiarowością całkowitą a elektrokardiogramie widzimy wtedy oko 400-600 drobnych fal przedsionkowych lub zupełny ich brak z bezładnym co do czasu zjawianiem się zespołów komorowych. Continue reading „napadowe migotanie przedsionków”

Ogólny spadek lub podwyzszenie cisnienia krwi

Ogólny spadek lub podwyższenie ciśnienia krwi powstaje przede wszystkim z powodu zmian w ośrodku naczyniowym, to jest wskutek jego zmniejszonego lub zwiększonego napięcia. Zmiana napięcia ośrodka naczyniowego może być wywołana albo z kory mózgowej jako tzw. wpływ psychiczny, albo, co ma znaczenie większe. Punkt uchwytu dla układu pressoreceptorów znajduje się w samych naczyniach, mianowicie w łuku tętnicy głównej i w zatoce szyjnej, W tych odcinkach naczyniowych mamy budowę sprężystą, nie zaś mięsną i tutaj znajduje się pole odbiorcze dl; bodźców przenoszących się albo przez nervus depressor z łuku tętnicy głównej,albo przez nerwy Heringa: z zatoki szyjnej. Bodźcem dla zakończeń wymienionych nerwów jest ciśnienie krwi i dlatego są to bodźce natury mechanicznej. Continue reading „Ogólny spadek lub podwyzszenie cisnienia krwi”

Wlókna wspólczulne

Włókna współczulne są jedyną drogą, łączącą ośrodek naczyniowy z naczyniami krwionośnymi oraz ośrodek regulujący ciepłotę z gruczołami potowymi. Wszelka regulacja naczyniowa odbywa się na drodze zwiększonego i zmniejszonego napięcia nerwu współczulnego – bez zasadniczego działu nerwu błędnego. Czynną jednak rozszerzenie naczyń w mięśniach kończyn występuje przez podrażnienie włókien cholinergicznych, znajdujących się w nerwach współczulnych, gdyż – jak stwierdzają nowsze badania – nerwy naczyń, dochodzących do mięśni i należących do nerwu współczulnego, zawierają zarówno włókna cholinergiczne jak i adrenergiczne. Sprawna gra ośrodków naczyniowych warunkuje stały poziom krwi, krążącej i prawidłowe. jej rozmieszczenie. Continue reading „Wlókna wspólczulne”

Zaburzenia w czynnosci naczyn

Zaburzenia w czynności naczyń Regulacja naczyń krwionośnych jest ściśle związana z układem wegetatywnym, który reguluje stan ośrodków naczyniowych, i zwichnięcie czynności składowych układu wegetatywnego, czy to chwilowe czy trwałe, prowadzi do rozszerzenia lub zwężenia naczyń. Wiemy, że przecięcie rdzenia kręgowego pod rdzeniem przedłużonym powoduje rozszerzenie naczyń i spadek ciśnienia krwi. Jest to wynik usunięcia wpływu ośrodków naczyniowych głównych w podwzgórzu i rdzeniu przedłużonym, ściśle związanych ,z układem nerwów adrenergicznych i cholinergicznych. Podrażnienie nerwów układu prowadzi do zwężenia naczyń, cholinergicznych zaś do rozszerzenia naczyń. Wpływ tych nerwów na naczynia serca jest odwrotny. Continue reading „Zaburzenia w czynnosci naczyn”

Nerwica serca

Nerwica serca może powstać nie tylko przez bezpośrednie działanie bodźca chorobotwórczego na układ wegetatywny dochodzący do serca, ale także na-drodze odruchowej przy schorzeniach rozmaitych narządów, jak np. żołądka; jelit, wątroby, pęcherzyka żółciowego, nerek, pęcherza moczowego innych. Bodźce chorobotwórcze z tych narządów podrażniają włókna dośrodkowe; których pobudzenie podrażnia z kolei ośrodki wegetatywne ich stan czynny przenosi się na serce, wywołując objawy chorobowe długotrwająca nerwica serca może w końcu doprowadzić do jego zmian anatomicznych. Rozmaite w swoich objawach nerwice serca mogą powstać w przebiegu chorób zakaźnych, w których cierpi układ. wegetatywny, jak np. Continue reading „Nerwica serca”

Stopniowe wydluzanie sie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego

Stopniowe wydłużanie się czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego i wypadanie skurczów komór przebiega okresowo. Zaburzenia dromotropowe rytmu serca i różne jego stopnie zależą przede wszystkim od stanu napięcia lub podrażnienia nerwu błędnego i można je uzyskać albo przez bezpośrednie drażnienie nerwu błędnego, albo przez podrażnienie jego ośrodków, albo też na drodze odruchowej z zatoki szyjnej lub jamy brzusznej, wreszcie przez wprowadzenie acetylocholiny lub środków ją ochraniających, czyli środków wagomimetycznych. Podrażnienie nerwów współczulnych wywołuje stany odwrotne powstają wtedy nie tylko zjawiska dodatniego chronotropizmu, batmotropizmu i dromotropizmu, lecz także zaburzenia czynnościowe naczyń w samym mięśniu sercowym i krzywa elektrokardiograficzna może być wtedy podobna do krzywej, powstającej w przebiegu dławicy piersiowej (angina pectoris) lub zawałów mięśnia sercowego (infarctus myocardii. Nerwice sercowe W związku z zaburzeniem regulacji wegetatywnej serca powstają tzw. nerwice serca, które mogą dawać przykre odczucia podmiotowe i różne obrazy przedmiotowe w zależności od tego, czy zaburzenie regulacji będzie dotyczyć batmotropizmu, czy dromotropizmu, czy wreszcie chronotropizmu. Continue reading „Stopniowe wydluzanie sie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego”

UKLAD POWLOKOWY

UKŁAD POWŁOKOWY Układ powłokowy stanowi powierzchnię bezpośredniego stykania się ustroju ze środowiskiem i w związku z powyższym obejmuje nie tylko – powłokę zewnętrzną czyli-skórę (integumentum commune), lecz również szereg narządów pochodnych. Spośród narządów pochodnych jedne zachowują w dalszym ciągu ścisłą łączność ze skórą (np. uwłosienie, gruczoły skórne, narządy pazurowe, receptory kontaktowe), inne zaś, jak np. układ nerwowy oraz telereceptory zyskują pewną autonomię, która nie przekreśla jednak pierwotnych związków genetycznych. W ujęciu szerszym, układ powłokowy stanowi zespół niezmiernie ważnych narządów o bardzo różnorodnych zadaniach. Continue reading „UKLAD POWLOKOWY”